On valitettavaa, miten ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä usein unohtuvat vammaiset henkilöt. Vaikka kaupungin mukaan erilaisia liikkujia on huomioitu, on selvää että töyssinen pyörätie aiheuttaa liikkumisen estymisen useille, sekä myös vaaratilanteita. Suomessa esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden kulttuuri on vielä lapsenkengissä ja sen vuoksi on syytä saattaa asioita myös yhdenvertaisuuslain näkökulmasta arvioitavaksi”, toteaa valituksen laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori.

 

HAKEMUS

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle

 

Vastaaja: Forssan kaupunki.

 

YLE uutisoi 31.5.18 Forssan pyörätien töyssykokeilun. Jutun uutisessa näkyy, kuinka pyörätiehen on tehty erittäin voimakkaita töyssyjä.

 

https://yle.fi/uutiset/3-10232869.

 

Erilaisin apuvälinein, erityisesti pyörätuolilla, liikkuvat vammaiset henkilöt joutuvat usein turvautumaan pyörätien käyttöön, koska lähistöllä olevat muut väylät ovat esteellisiä. Myös lainsäätäjä on huomioinut tämän: Tieliikennelain 40 § mukaan missä jalkakäytävää tai piennarta ei ole tai milloin sillä kulkeminen ei käy haitatta päinsä, jalankulkijan on käytettävä pyörätietä tai ajoradan reunaa. Pyörätiellä jalankulkijan on yleensä käytettävä sen reunaa.

 

Forssan kaupunki on esittänyt syyksi toimillen tehdä väylästä vähemmän houkutteleva ajoneuvoliikenteelle. Kaupungin mukaan tarkoituksena oli, että hidasteissa voi kulkea esimerkiksi pyörätuolilla. Kaupungin mukaan väylä päättyy puistoon, jossa päällyste muuttuu sorapintaiseksi heti kokeilun hidasteiden jälkeen. Kaupungin mukaan kyse on ”HITU-asfalttikokeilu” -hankkeesta, jonka tarkoituksena on löytää uusia liikenneturvallisuutta kehittäviä hankkeita ja kokeiluja. Lapset ovat olleet kaupungin mukaan hyvin innostuneita kokeilukohteesta.

 

Jo kuvasta näkyy selvästi, että kyseiset pomput ovat siten este, että ne estävät pyörätuolilla ko. pyörätien käytön, tai ainakin tekevät siitä merkittävästi vaarallisempaa. Pyörätuolin käyttäjillä on vammastaan tai sairaudestaan johtuvia erilaisia toimintarajoitteita, joiden vuoksi kaikenlainen epätasaisuus aiheuttaa ongelmia ja vaaratilanteita. Lisäksi pomput vaarantavat sellaisten henkilöiden kulun, joilla on hahmottamisen tai näkemisen vaikeuksia, liikkuvat he sitten jalan, pyörätuolilla, rollaattorilla tai polkupyörällä.

 

Asia on herättänyt vammaisväestön keskuudessa huolestunutta keskustelua. Sen vuoksi, ja kun toimet vaikuttavat yhdenvertaisuuslain näkökulmasta epäilyttävältä, katson aiheelliseksi saattaa asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan arvioitavaksi. Pyydän lautakuntaan toteamaan, että Forssan kaupunki on toiminut yhdenvertaisuuslain syrjinnän kiellno vastaisesti asettaessaan vammaiset henkilöt ilman hyväksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan muiden kanssa (lisäksi kieltämään kaupunkia syrjimästä jatkossa) ja myös sen, että Forssan kaupunki ei ole täyttänyt yhdenvertaisuuslain mukaista viranomaiselle säädettyä yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitetta. Yhdenvertaisuuslain mukaan viranomaisen on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan.

 

Turku, 5.6.18

pro bono publico

Jukka Kumpuvuori

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku