Taas yksi kunta keksi omia omaishoidon sääntöjään – hallinto-oikeus laittoi järjestykseen

 

(Itä-Suomen hallinto-oikeus, 1.4.2019, 19/0152/2).

 

A:lle (lapsi) oli myönnetty omaishoidon tukea tukiluokassa 1 (alin). Kunnan omien omaishoidon tuen perusteiden mukaan, mikäli hoidettavalla on kotona henkilökohtainen avustaja keskimäärin yli neljä tuntia päivässä, tukiluokkaa alennetaan yhdellä tukiluokalla. Näin ollen omaishoidon tuki päättyi, kun kunnan mukaan valittaja oli vähintään neljänä päivänä viikossa yli neljä tuntia äidin antaman hoidon ulkopuolella (hoitorinki).

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen. Yksilöllistä tarvetta ei ole huomioitu, vaan on sovellettu sen sijaan mekaanisesti kunnan ohjetta.

 

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi.

 

Hallinto-oikeuden mukaan tilanne on rinnastettavissa siihen, että hoitopalkkio allennetaan laissa säädettyä pienemmäksi. Päätöksessä ei ole edes esitetty, että hoitoisuus ei täyttäisi kriteerejä.

 

Hallinto-oikeuden mukaan kunnan toiminta on ollut lakiin perustumatonta.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku