Kunta keksi omaishoitoon omia alennusprosenttejaan – hallinto-oikeus tuomitsi laittomuudet, lisäksi totesi, että määräaikaiselle päätökselle ei ole perusteita

 

(Itä-Suomen hallinto-oikeus, 1.4.2019, 19/0149/2 ja 19/0150/2).

 

A:lle ja B:lle (lapsia) haettiin omaishoidon tukea.

 

Viranhaltija myönsi tuen määräaikaisena tukiluokan 1 mukaisesti ja 30 prosentilla alennettuna, koska samassa taloudessa asuu kaksi hoidettavaa. Tämä perustui kunnan omaan omaishoidon tuen ohjeeseen. Tehtiin oikaisuvaatimus, joka hylättiin.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti asioissa hallinto-oikeuteen. Vaadittiin, että omaishoidon tuki tulee myöntää ilman alennusprosenttia. 30 % ”alennus” on mielivaltainen. Vaadittiin myös, että päätös tulee tehdä toistaiseksi.

 

Kunnan mukaan ”omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan”.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätökset ja palautti asiat uudelleen käsiteltäväksi alennusprosentin osalta. Hallinto-oikeus totesi, että kunta ei voi omilla myöntämisperusteillaan ohittaa lain säännöksiä (jotka koskevat omaishoidon tuen määrän minimiä). Hallinto-oikeuden mukaan hoitopalkkion alentaminen alle laissa säädetyn vähimmäismäärän on ollut lakiin perustumatonta.

 

Hallinto-oikeus totesi myös, että määräaikaiselle pitää olla perusteet ja tässä tapauksessa ne syyt, jotka kunta oli esittänyt, eivät olleet sellaisia erityisiä syitä, joiden perusteella kunta oli voinut tehdä määräaikaisen päätöksen.