Kunta keksi omaishoitoon omia alennusprosenttejaan – hallinto-oikeus tuomitsi laittomuudet, lisäksi totesi, että määräaikaiselle päätökselle ei ole perusteita

 

(Itä-Suomen hallinto-oikeus, 1.4.2019, 19/0149/2 ja 19/0150/2).

 

A:lle ja B:lle (lapsia) haettiin omaishoidon tukea.

 

Viranhaltija myönsi tuen määräaikaisena tukiluokan 1 mukaisesti ja 30 prosentilla alennettuna, koska samassa taloudessa asuu kaksi hoidettavaa. Tämä perustui kunnan omaan omaishoidon tuen ohjeeseen. Tehtiin oikaisuvaatimus, joka hylättiin.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti asioissa hallinto-oikeuteen. Vaadittiin, että omaishoidon tuki tulee myöntää ilman alennusprosenttia. 30 % ”alennus” on mielivaltainen. Vaadittiin myös, että päätös tulee tehdä toistaiseksi.

 

Kunnan mukaan ”omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kunnan harkintaan”.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätökset ja palautti asiat uudelleen käsiteltäväksi alennusprosentin osalta. Hallinto-oikeus totesi, että kunta ei voi omilla myöntämisperusteillaan ohittaa lain säännöksiä (jotka koskevat omaishoidon tuen määrän minimiä). Hallinto-oikeuden mukaan hoitopalkkion alentaminen alle laissa säädetyn vähimmäismäärän on ollut lakiin perustumatonta.

 

Hallinto-oikeus totesi myös, että määräaikaiselle pitää olla perusteet ja tässä tapauksessa ne syyt, jotka kunta oli esittänyt, eivät olleet sellaisia erityisiä syitä, joiden perusteella kunta oli voinut tehdä määräaikaisen päätöksen.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku