Tampere tukee omaishoitajia, mutta vain yli 65-vuotiaiden omaishoitajia risteilyllä ja ruoalla. Huoli yhdenvertaisesta kohtelusta. Kantelu oikeusasiamiehelle.

 

”Saimme yhteydenottoja alle 65-vuotiaiden omaishoitajilta Tampereelta. He kokevat olevansa yhtä vaikeassa tilanteessa, kuin yli 65-vuotiaiden omaishoitajat. Vaikuttaa, että ikärajaa ei ole loppuun asti harkittu, se ei ainakaan käy ilmi esittelyteksteistä. Yhdenvertaisen kohtelun periaate on tärkeä, ja positiiviselle erityiskohtelulle tulee olla erityisen hyvät perusteet.” – toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori

 

KANTELU

Eduskunnan oikeusasiamiehelle

 

Tampereen kaupunginhallitus on 1.6.20 § 257 päättänyt ostaa kohdentamattomia risteilypalveluja vuonna 2020 ennakkoon 60.000 eurolla. ”Ennakko-ostoa käytetään ikäihmisten virkistystoimintaan sekä henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen”.

 

https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kaupunginhallitus/Kokous_162020/Palvelujen_ennakkoostot_Suomen_Hopealinj(145613)?fbclid=IwAR0wP8vFxdTbexKdNfFdIeELooJ02geXffGMc8xOeR-1KeWoxPyBmNB2LE4

 

Tampereen kaupungin 3.7.20 tiedotteen mukaan

”Tampereen kaupunki kiittää tamperelaisia ikäihmisten omaishoitajia arvokkaasta, sitoutumista vaativasta työstä sekä erityisesti venymisestä ja joustamisesta koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikana. Kiitokseksi kaupunki antaa heille risteilyyn ja ruokailuun oikeuttavan Hopealinjan lahjakortin.

Lahjakortin saa 732 tamperelaista omaishoitajaa, joiden omaishoidettava on yli 65-vuotias. Läheisten ihmisten tapaamisrajoitukset ja muutokset totutussa elämänrytmissä ovat koetelleet kaikkia, mutta erityisen kovilla ovat olleet ikäihmisten omaishoitajat.”

https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/ajankohtaista/tiedotteet/2020/07/03072020_2.html?fbclid=IwAR0Zs6UjZLgUTfylhm3aNVRAcHh-t8xnNXrVFz4NyD9ckRivsGSn3JyzgUE

 

On hyvä, että yli 65-vuotiaiden omaishoitajat saavat tukea.

 

Kuitenkin on herännyt kysymys yhdenvertaisuudesta. Myös ne omaishoitajat, joiden omaishoidettava on alle 65-vuotias, ovat olleet vähintään yhtä vaikeassa tilanteessa.

 

Julkisen vallan toiminnassa tulee noudattaa yhdenvertaisuusperiaatetta.

 

Nyt epäselväksi jää, onko Tampereen kaupunki voinut linjata tällaisen ylimääräisen tuen koskemaan vain niitä, joiden omaishoidettava on yli 65-vuotias. Kaupunginhallituksen esittelytekstissä asiaa ei ole avattu esimerkiksi positiivisen erityiskohtelun puitteissa. Linjaus ikärajasta on tehty siten ilmeisesti varsin valmistelemattomasti ja perustelematta.

 

Pyydän oikeusasiamiestä tutkimaan, onko Tampereen kaupungin toiminta laillista.

 

Turku, 4.7.2020

Jukka Kumpuvuori

 

LIITTEET:

 

Kaupunginhallituksen päätösteksti ja kaupungin tiedote 3.7.2020.