KELA neuvonnan valituksen määräajan osalta epäselvää – kantelu oikeusasiamiehelle

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on tänään jättänyt kantelun asiakkaan asiassa KELAn neuvontaan liittyen. Kantelun liitteenä on neljän (4!) sivun litterointi KELA neuvontapuhelusta, jossa tätä yksinkertaista asiaa puitiin.

Kantelija on ollut yhteydessä KELA asiakaspalveluun ja tiedustellut lisäajan saamista valituksen tekoon. Toisessa puhelussa kantelija on tuonut esiin, että on valituksen viimeinen päivä. Palveluasiantuntija neuvoo, että tietysti postissa (vaihtoehtoisesti KELAan). Yhteydenotossa selvästi annetaan postiosoitetta, vaikka olisi pitänyt selvästi ohjata, että se ei nyt ehdi postissa. Viranomaisen neuvonnan tulee olla täsmällistä ja oikeaa.

Kantelija on tehnyt valituksen noudattaen saamaansa ohjetta.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta on jättänyt valituksen myöhään saapuneena tutkimatta. Tosiasiassa kantelijalla ei ole tällaisessa tilanteessa mahdollisuuksia saada asiaa enää käsitellyksi.

Eduskunnan oikeusasiamiestä pyydettiin tutkimaan, onko KELAn toiminta laillista. Mikäli KELA toiminta olisi laitonta, pyydettiin oikeusasiamiestä harkitsemaan, josko se voisi suositella saamatta jääneen tuen maksamista kantelijalle KELA toimesta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku