(4.4.17) HELSINKI TIUKENSI OMAISHOIDON TUEN KRITEEREITÄ  – JÄRJESTÖILTÄ KANTELU OIKEUSASIAMIEHELLE

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy avusti järjestöja kantelun laatimisessa.

 Tutustu kanteluun tästä:

Kantelu omaishoito Helsinki 4.4.2017

Toimintaohjeet Helsinkiläisille tästä:

OMAISHOITO HELSINKI – MITEN TOIMIT

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, Jaatinen ry, Leijonaemot ry ja Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry ovat tänään tehnyt kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Helsingin sosiaaliviraston toiminnasta liittyen omaishoidon tuen myöntämisperusteiden kiristämiseen 1.2.2017 lukien. Virastopäällikkö muutti viimeksi 2014 hyväksyttyä omaishoidon tuen pysyväisohjetta päätöksellään 26.1.2017. Järjestöt ovat kokeneet muutoksen erittäin rajusti omaishoidon tuen asiakkaisiin ja heidän perheisiinsä kielteisesti vaikuttavaksi.

Helsinkiläisten perheiden huoli ja hätä omaishoidon tuen muutoksista on suurta. Haluamme uskoa, että Helsinki ryhtyy toimenpiteisiin ja tekee tarvittavat korjaukset perheiden oikeudenmukaisen kohtelun varmistamiseksi”.

 

– pohtii Nina Korventaival, Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n toiminnanjohtaja

 

On aika hurjaa, että kunnat voivat toimia miten haluavat, vaikka toimista aiheutuisi yksilöille ja perheille todella suuria hankaluuksia”.

 

– toteaa Miina Weckroth, Jaatinen ry – vammaisperheiden monitoimikeskuksen toiminnanjohtaja

 

Omaishoidon tuen lakiuudistuksen tavoitteena on ollut parantaa omaishoitoperheiden tilannetta ja omaishoitajien jaksamista. Nyt kunnat toimivatkin päinvastoin ja pahimmillaan ajavat perheet pahaan taloudelliseen ahdinkoon. Tästä on varmasti muutaman vuoden päästä suuria jälkihoitokustannuksia”.

 

– kommentoi Janet Grundström, Leijonaemot ry:n toiminnanjohtaja

 

Pidämme kantelussa tärkeänä erityisesti kansalaisten yhdenvertaisuutta. Jo tehdyt päätökset tulee purkaa ja käsitellä uudelleen”.

 

– painottaa Marja Ruotsalainen, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n toiminnanjohtaja

 

Asia oli ottoharkinnassa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 31.1.2017, mutta lautakunta ei käyttänyt otto-oikeuttaan. Myöntämisperusteiden kiristäminen tuli lautakunnan jäsenille tietoon yllätyksenä.

 

”Kriteerien muutosten vaikutukset tulivat yllätyksenä. Asian korjaaminen vie aikaa ja onkin kestämätöntä että päätöksiä alettiin tehdä ennen vaikutusten selvittämistä. Keskeytimme päätösten teon 14.3, mutta yhtään päätöstä ei olisi pitänyt tehdä ilman kunnon selvitystä. Jos olisi tullut selväksi että tuet laskevat, ei tällainen esitys olisi mennyt läpi”.

 

– toteaa sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, varavaltuutettu Tuomas Tuure (vihr.) hämmentyneenä.

 

 

Helsingin kaupunki tiedotti uudistuksista siten, että taustalla olisi ollut uudistettu omaishoitolaki (joka tuli voimaan 1.7.2016). Kuitenkin, kantelussa esitetyin tavoin uudistuksen tarkoituksena eikä sisältönä ollut uudistaa omaishoidon tuen kriteerejä, vaan parantaa omaishoitajien jaksamisen edellytyksiä vapaita ja palveluja lisäämällä ja parantamalla.

 

Helsingin kaupunki myös viittasi siihen, että omaishoidon tuen kriteerejä yhdenmukaistetaan naapurikuntien kanssa. Uudistuksen jälkeenkin kriteerit ovat epäyhteneviä Espoon ja Vantaan kanssa. Lisäksi olennaista on, että Espoossa ja Vantaalla omaishoidon tuen myöntämisperusteista on päätetty lautakunnassa, kun Helsingissä päätös tehtiin virastopäällikön päätöksellä.

 

Tilanne on huolestuttava ja jotain pitäisi tehdä ja äkkiä. Muutos osoittaa taas kerran, että lainsäätäjän pitäisi säätää omaishoidosta vielä tiukemmin tai antaa ainakin tiukempia ohjeita. Kunnat voivat melko vapaasti määritellä omaishoidon tuen kriteerit ja myös heikentää niitä. Suosittelen kaikkia jo nyt päätöksen saaneita hakemaan muutosta ja olemaan tarvittaessa yhteydessä lakitoimistoon”.

 

– toteaa yhteydenottoja omaishoidon tuen muutoksia kohdanneilta perheiltä saanut lakimies Jukka Kumpuvuori

 

Järjestöjä kantelun laatimisessa avusti vammaisoikeuksiin erikoistunut Lakitoimisto Kumpuvuori Oy. Kantelu luettavissa www.kumpuvuori.fi.

 

 

Lisätiedot:

 

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry, toiminnanjohtaja Nina Korventaival, 040 835 3763, nina.korventaival@kvtuki57.fi.

 

Jaatinen ry, vammaisperheiden monitoimikeskus, toiminnanjohtaja Miina Weckroth, 041 538 3032, miina.weckroth@jaatinen.info.

 

Leijonaemot ry, toiminnanjohtaja Janet Grundström 040 487 7209, janet@leijonaemot.fi.

 

Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry, toiminnanjohtaja Marja Ruotsalainen, 040 168 4328, marja.ruotsalainen@polli.fi.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy, Jukka Kumpuvuori, 050 552 0024, laki@kumpuvuori.fi

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku