HALLINTO-OIKEUS TIUKKANA – MYÖS MÄÄRÄRAHASIDONNAISIA PALVELUJA TULEE MYÖNTÄÄ
A:lle haettiin vammaispalvelulain mukaisena palveluna viittomien kotiopetusta ja kommunikaatio-ohjausta kuvakommunikaation muodossa.
Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Samoin lautakunta.
Kunnan mukaan A:lle on järjestetty riittävät tukitoimet kommunikointiin. Kunnan mukaan viittomien opetus ja kommunikaatio-ohjaus eivät kuulu vammaispalvelulain mukaisiin subjektiivisiin oikeuksiin, vaan kyseessä on niin sanottu määrärahasidonnainen harkinnanvarainen palvelu. Kunnan mukaan nämä palvelut järjestetään kunnan määrärahojen puitteissa.
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen.
Juttu hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asian hoitamisesta ei koitunut asiakkaalle mitään kustannuksia.
Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian sille uudellen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus perusteli päätöstään seuraavasti.
– Kunta ei ole väittänytkään, ettei haettu sopeutumisvalmennus olisi myönnettävissä kunnan sopeutumisvalmennukseen varaamien määrärahojen puitteissa.
– Asiassa saadun selvityksen mukaan A:n kommunikaatiokyky on kehittynyt saatujen puheen tai korvaavien kommunikaatiomenetelmien kehitystä tukeneiden tukitoimien myötä.
– Kun otetaan huomioon kuntoutussuunnitelmasta A:n toiminta- ja oppimiskyvystä saatu selvitys, hallinto-oikeus katsoo, että hän edelleen hyötyisi viittomien opetuksesta ja kommunikaatio-ohjauksesta. Näin huolimatta siitä, että kommunikoinnin parantamiseen on tarjottu myös muita palveluja lähinnä A:ta hoitaville tahoille.
– Koska kunnalla on ollut asiasta eri käsitys, hallinto-oikeus, ottamatta asiaa enemmälti välittömästi ratkaistavakseen, kumoaa kunnan päätöksen ja palauttaa asian sille uudelleen käsiteltäväksi.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku