(31.5.17) OIKAISUVAATIMUS TEHOSI – OMAISHOIDON TUKI TOISTAISEKSI
 
Kunta oli tehnyt määräaikaisen päätöksen omaishoidon tuesta, vaikka hoitoisuus selvästi ei ollut määräaikaista vaan jatkuvaa. Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki asiassa oikaisuvaatimuksen. Lautakunta oikaisi viranhaltijan päätöksen ja myönsi omaishoidon tuen toistaiseksi voimassaolevana. Oikaisuvaatimus oli vain muutaman rivin pituinen. Selvästi kannattaa lähteä ”valituksen tielle”, kun viranhaltijapäätöksiä tehdään näin heppoisella pohjalla, ”kokeillaan kepillä jäätä”.
 
Asia hoidettiin pro bono. Asian hoitamisesta ei koitunut asiakkaalle mitään kuluja. Tutustu maksuttomaan apuun:

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku