HALLINTO-OIKEUS PALAUTTI KULJETUSPALVELUT VAIKEAVAMMAISELLE
A:lle oli myönnetty vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja määräaikaisella päätöksellä 31.12.2016 saakka. Hakija oli 30.11.2016 hakenut jatkoa kuljetuspalvelulle. Sosiaaliohjaaja oli hylännyt hakemuksen, koska A:lla ei katsota olevan erityisiä vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia liikennevälineitä. A:n antamien tietojen ja vammaispalvelun saamien tietojen välillä on ristiriitaisuuksia, joiden perusteella A:n ei katsota olevan vaikeavammainen kuljetuspalvelun suhteen.
Oikaisuvaatimus hylättiin.
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen.
Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian sille uudelleen käsiteltäväksi. A:ta on pidettävä vaikeavammaisena henkilönä, jolle on myönnettävä vaikeavammaisten kohtuulliset kuljetuspalvelut. Hallinto-oikeus katsoi näin asiassa esitetyn selvityksen ja A:n kertomuksen perusteella, eikä katsonut näytön olevan siten ristiriitaista (kuten kunta), että A:ta ei enää voitaisi pitää vaikeavammaisena henkilönä kuljetuspalvelujen suhteen.
Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei syntynyt asian hoitamisesta mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku