MUISTISAIRAALLEKIN PALVELUASUMISTA KOTIIN
Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen

A:lle haettiin 10/16 vammaispalvelulain mukaista palveluasumista kotiin. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen perustellen sitä sillä, että A:lla ei ole vaikean dementian takia kykyä ilmaista omia tarpeitaan eikä hänellä ole käsitystä hoitonsa tarpeesta. Häntä ei voida pitää vammaispalveluasetuksen mukaisena vaikeavammaisena henkilönä. Kunnan mukaan A:lle olisi voitu myöntää sosiaalihuoltolain mukaista (maksullista) kotipalvelua kotiin tai asumispalvelu asumispalveluyksikköön. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki asiassa valituksen hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan A on vammaispalvelulaissa tarkoitettu vaikeavammainen henkilö, jolla on oikeus vammaispalvelulaissa ja –asetuksessa tarkoitettuun palveluasumiseen sen hakemisesta 10/16 alkaen. Lautakunnan on otettava kantaa ja tehtävä myös päätös siitä, mitä tämä merkitsee vaadittujen kustannusten korvausten suhteen (A:lle ostettu omilla rahoilla vastaavaa palvelua).

Hallinto-oikeus totesi: A tarvitsee toisen henkilön apua ja huolenpitoa päivittäin, jopa ympärivuorokautisesti. Tämä ei kuitenkaan lainsäädännön mukaan sulje häntä pois palveluasumisen piiristä kuten ei myöskään se, että hän ei edenneen muistisairautensa vuoksi enää mahdollisesti kykene tekemään hoitoaan koskevia itsenäisiä päätöksiä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku