(Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 12.4.2016 Dnro 919/4/15)

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Oulun kaupungin omaishoidon tuen ohjeiden lainmukaisuutta. Ongelmana esitettiin kantelussa, että ohjeiden mukaan oppivelvollisuuskoulun käyminen aiheutti tuen maksamisen alhaisemman 2. maksuluokan mukaan, vaikka hoidon sitovuuden osalta hoidettava kuuluisi korkeamman 1. maksuluokan tuen piiriin.

Apulaisoikeusasiamies korosti, että jokaista kokonaistilannetta on tarkasteltava kokonaisuutena ja sitä koskevan päätöksen tulee perustua yksittäistapaukselliseen harkintaan eikä kaavamaiseen ohjeen soveltamiseen. Hoitopalkkion määrään ei vaikuta ainoastaan se, miten monta tntia hoidettava viettää arkipäivisin kodin ulkopuolella, vaan myös hoidon ja huolenpidon tarve silloin, kun hoidettava on kotona.

Yksilöllinen harkinta siis kunniaan!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku