Korkein hallinto-oikeus jyrisee ennakkopäätöksessään – vaikeavammaiselle lapselle omataksioikeus

 

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1524828752140.html

 

A on vaikeavammainen lapsi (synnynnäinen vaikea sydänvika, hemiplegia ja epilepsia). A:lle oli myönnetty omataksioikeus, eli hänen ei tarvinnut käyttää matkapalvelukeskusta ajalle 2011-elokuu 2018. Vammaispalvelu lakkautti omataksioikeuden helmikuussa 2016 ”uudelleenarvioinnin seurauksena”. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Valitimme korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

 

Korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja kunnan päätökset ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja omataksioikeuden myöntämiseksi.

 

KHO arvioi asiaa:

 

– Kunnan tulee aina palvelua järjestäessään ottaa huomioon vaikeavammaisen henkilön toivomukset, mielipide, etu ja yksilölliset tarpeet.

 

– Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestettässä vaikeavammainen lapsi on erityisen tuen tarpeessa nuoren ikänsä ja vaikeavammaisuutensa vuoksi. Tämän takia tulee kunnan lisäksi kiinnittää erityinen huomio lapsen etuun ja itsenäistymisen tukemiseen palvelua järjestäessään.

 

– Kuljetuspalvelun omatoiminen käyttö matkapalvelun kautta järjestettynä muodostuu A.lle kohtuuttoman vaikeaksi hänen vaikean sairautensa ja siitä johtuvien toimintarajoitteiden takia.

 

Yksi korkeimman hallinto-oikeuden jäsen oli eri mieltä ja hallinto-oikeuden hylkäyksen pysyttämisen kannalla. Asiasta siten äänestettiin, mutta A voitti jutun.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku