Asiakkaamme asiassa KELA muutti 90 minuutin allasterapian 60 minuutin allasterapiaksi vain siksi, että KELA standardi muuttui 1.1.2015. Valitimme asiassa. KELA ei oikaissut päätöstä, eikä myöskään sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta.

Vakuutusoikeus oli kuitenkin toista mieltä. Vakuutusoikeuden mukaan laki ei ole muuttunut, eikä kuntoutujan olosuhteet. Muutosta ei olisi saanut tehdä vain siksi, että standardi muuttuu.

Jos sinulla tai tuttavallasi tehtiin sama muutos, kannattaa nyt hakea uudestaan 90 minuutin terapiaa !

Teimme samantein myös kantelun KELA toiminnasta valtioneuvoston oikeuskanslerille, koska muutos on varmasti koskenut hyvin monia kuntoutujia ja on tärkeää tutkia, toimiko KELA laillisesti.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku