Lapselle lukitusjärjestelmä oveen – totesi hallinto-oikeus

(Itä-Suomen hallinto-oikeus, 28.11.2018, 18/0472/2).

Kehitysvammaiselle lapselle A haettiin vammaispalvelulain mukaisena asunnon muutostyönä takapihan aitausta ja ulko-ovien lukitusjärjestelmää. Viranhaltija myönsi aitauksen, mutta hylkäsi lukitusjärjestelmän. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Kunnan mukaan leikki-ikäinen lapsi vaatii aina huoltajansa jatkuvaa valvontaa ja silmälläpitoa. Lukitusjärjestelmä ei ole kunnan mukaan välttämätön.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukana muun muassa:

  • Asunnon muutostöiden tarkoituksena on, että vammaisella henkilöllä olisi itsenäisesti mahdollisuus liikkua asunnossaan ja käyttää asuntonsa tiloja, jotka mahdollistavat henkilön itsenäisen selviytymisen kotona.
  • 5-vuotiaalla A:lla esiintyy hänen vammaisuuteensa liittyvää karkailutaipumusta, ja hänellä on puutteellinen vaarantaju. Pelkästään se viranomaisen lausunnossaan esittämä, että perhetyön aikana ei ole havaittu lapsen karkailualttiutta, ei anna aihetta arvioida asia karkailutaipumuksen osalta toisin, sillä perhetyöntekijöiden läsnä ollessa tilanne ei vastaa tilannetta, jossa läsnä on vain yksi lapsesta huolta pitävä aikuinen.
  • Perhe on pyrkinyt ratkaisemaan tilanteen laittamalla ulko-oviin ketjut ja oven karmiin koukun. Äiti on tuonut esiin, että muut lapset eivät aina muista salvata ovia. Lisäksi A osaa tuolin avulla avata salvat. A:n karkaamiseen liittyvää ongelmaa ei ole tämän vuoksi saatu poistettua näillä keinoilla.
  • A:n karkailutaipumuksen ja siihen liittyvän puutteellisen vaarantajun voidaan arvioida vaarantavan hänen terveyttään ja turvallisuuttaan esimerkiksi auton alle jäämisen vaaran vuoksi.
  • Siten, A on vaikeavammainen henkilö, jota ei saa päästää valvomatta ulos. Lukitusjärjestelmä on välttämätön.
  • Viranomainen voi harkita, onko muutos toteutettavissa kohtuullisimmilla kustannuksilla, kuin nyt haetulla sähköisellä lukitusjärjestelmällä.

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme kaikki alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä !

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku