Kumpuvuoren Kyselytunti su 27.5.18 muistiinpanot

 

KYSYMYS: Työnantaja ei uskaltanut ottaa töihin MS-tautia sairastavaa henkilöä, koska pelkäsi sairauden pahenevan. Miten arvioitte tilannetta?

VASTAUS: Vamman tai sairauden perusteella ei saa syrjiä työelämässä. Työterveyshuollon tehtävä on tukea ja auttaa työkykyyn liittyvissä asioissa. Suosittelisin tilanteessa olemaan yhteydessä yhdenvertaisuutta valvoviin viranomaisiin.

 

KYSYMYS: Saako omaishoidon vapaan lomittaja matkakorvauksia kun hakee lapsen, entä jos omaishoidettava viedään hoitopaikkaan?

VASTAUS: Omaishoidon tuen vapaiden on tehokkaasti toteuduttava. Mikäli asiasta ei ole tarkempaa sääntelyä, voi asian aina saattaa hallinto-oikeuden arvioitavaksi.

 

KYSYMYS: Voiko yli 65-vuotias saada kuntoutusta KELAsta tai muualta?

VASTAUS: KELAn vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ikäraja on 65 v. Sen jälkeenkin voi saada harkinnanvaraista kuntoutusta. Lisäksi, kotikunnalla on terveydenhuoltolain mukaan laaja kuntoutusvastuu, ja siinä ei ole ikärajaa.

 

KYSYMYS: Jos viranomainen rikkoon yhdenvertaisuuslakia, voiko yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta tutkia asiaa?

VASTAUS: Näissä tilanteissa voi mennä päällekkäin hallintotoimintaa valvovien viranomaisten toiminta (aluehallintovirasto, oikeusasiamies, oikeuskansleri), mutta kyllä, lautakunnalla on toimivalta tutkia se, onko toiminnassa rikottu yhdenvertaisuuslakia vai ei.

 

KYSYMYS: Miten oikeusapu määräytyy?

VASTAUS: Ks. nettisivuillamme ”Maksuton apu”

Hoidamme kaikki alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset jutut maksutta.

 

KYSYMYS: Jos vaihtaa kaupunkia, kuuluuko uudelle kunnalle velvollisuus asentaa kattonosturi?

VASTAUS: Vammaispalvelulain mukaiset asunnon muutostyöt myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan. Joskus kunnat edellyttävät, että muuton tulisi olla välttämätön vammasta johtuen. Usein se onkin. Joka tapauksessa, asiat ratkeavat yksittäistapauksittain, joten kannattaa valittaa, jos päätös on kielteinen.

 

KYSYMYS: Miksi lääkärini ei usko, että pystyn tekemään töitä vain pari tuntia viikossa?

VASTAUS: Työkyvyttömyyseläke- ym. asioissa usein tuntuu siltä, että omat lääkärinlausunnot sivuutetaan ja vakuutuslääkärin mielipide menee edelle. Kannattaa vaan valittaa päätöksistä. Kannattaa lisäksi tilata vakuutusyhtiöstä / KELAsta ns. sisäiset kirjaukset, jossa pystyt tutustumaan myös lääkärin tekemiin kirjauksiin, jotka eivät näy päätöksessä.

 

KYSYMYS: Toiselle lapselle on tehty erityishuolto-ohjelma, toiselle ei, vaikka olisi tarve. Miten edetä?

VASTAUS: Suosittelen vain hakemaan EHOa. Jos päätös kielteinen ole yhteydessä ja tehdään valitus.

 

KYSYMYS: Poikani sai kaikista KELA-hakemuksista hylyn, mitä tehdä?

VASTAUS: Kannattaa vaan valittaa. https://www.kumpuvuori.fi/maksuton-apu/

Hoidamme kaikki alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset jutut maksutta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku