ALUEHALLINTOVIRASTO JYRÄHTI:
LAPSELLA OIKEUS KUNTOUTTAVAAN PÄIVÄHOITOON ERITYISHUOLTONA
Vammaiselle lapselle haettiin kokoaikaisesti kuntouttavaa päivähoitoa erityishuoltona (tällöin se on myös maksutonta). Kunta teki asiassa hylkäävän päätöksen ja perusteli sitä sillä, ettei asiakastamme voida luokitella monivammaiseksi, hänellä ei ole diagnosoitu autismia eikä todettu merkittävää, jatkuvaa hoitoa vaativaa sopeutumiskäyttäytymisen häiriötä. Hän saa kunnan mukaan normaalia päivähoitoa tarpeidensa mukaisesti.

Aluehallintovirasto hyväksyi valituksemme ja kumosi kunnan erityishuoltopäätöksen. Asiakkaallamme on oikeus kuntouttavaan päivähoitoon erityishuoltona.
Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki asiassa valituksen aluehallintovirastoon. Mukana oli useita asiantuntijalausuntoja, joilla usein on keskeinen merkitys. Päätös merkitsee käytännössä, että kunta joutuu palauttamaan laittomasti perityt päivähoitomaksut.

Juttu hoidettiin Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:n pro bono -toimintana. Perheelle ei koitunut asian hoitamisesta mitään kustannuksia. Tutustu maksuttomiin palveluihin nettisivuillamme:

Maksuton apu

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku