Kunta yritti alittaa lain minimejä kuljetuspalvelussa ja henkilökohtaisessa avussa – hallinto-oikeus määräsi kunnan lain kaidalle tielle

 

Henkilökohtainen apu (Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 21.2.2020 nro 20/0088/3).

 

A:lle haettiin henkilökohtaista apua 10 tuntia viikossa vapaa-ajan toimiin. Viranhaltija myönsi 15 tuntia kuukaudessa vapaa-ajan toimintaan asumisyksikön ulkopuolella. Viranhaltijan mukaan määrään vaikuttaa erityishuoltona myönnetty asumispalvelu, joka myös sisältää vapaa-ajan ohjaamista. A pystyy viranhaltijan mukaan käymään tutussa kaupassa ja liikkumaan asuinkunnan keskustan alueella myönnetyillä määrillä.

 

Oikaisuvaatimus hylättiin.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi kuntayhtymään. Hallinto-oikeuden mukaan muun muassa:

 

  • Asiassa on kyse siitä, onko kuntayhtymä voinut esittämillään perusteilla katsoa, että A:n välttämätön avuntarve vapaa-ajan toimissa voidaan turvata alle 30 tunnilla kuukaudessa.
  • Vammaispalvelulain minimistä 30 tuntia kuukaudessa voidaan lain mukaan poiketa perustellusta syystä (esimerkiksi, jos vaikeavammainen henkilö itse pitää vähäisempää tuntimäärää avuntarpeeseen nähden riittävänä).
  • Kuntayhtymä ei ole esittänyt mitään selvitystä A:lle erityishuoltona myönnetyn asumispalvelun sisältämistä vapaa-ajan toimissa ohjaamisesta, vaikka sen perusteella A:lle on myönnetty minimistä 30 tuntia kuukaudessa vähemmän henkilökohtaista apua.
  • Kun lisäksi otetaan huomioon A:n vapaa-ajan toimintoihin hakeman henkilökohtaisen avun määrä, hänen oma aktiivisuutensa ja toiveensa vapaa-ajan toiminnoissa ja harrastuksissa sekä A:n palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avuntarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan, kunnan on järjestetävä henkilökohtaista apua vähintään laissa säädetty 30 tuntia kuukaudessa.

 

Kuljetuspalvelu (Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 21.1.2020 nro 20/0096/3).

 

A:lle haettiin kuljetuspalvelua. Viranhaltija myönsi palvelukodin ja lapsuudenkodin välisiin matkoihin kaksi yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Tehtiin oikaisuvaatimus, jossa vaadittiin lain edellyttämät 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Oikaisuvaatimus hylättiin. Kaksi yhdensuuntaista matkaa riittää.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kuntayhtymän päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi kuntayhtymään. Hallinto-oikeuden mukaan muun muassa:

 

  • Vammaispalveluasetuksen mukaan kuljetuspalveluja on järjestettävä 18 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa.
  • Kunnan on katsottava ylittäneen harkintavaltansa myöntäessään A:lle vähemmän matkoja kuin lain edellyttämä minimimäärä.
  • Asia on palautettava uudelleen käsiteltäväksi ja 18 matkan myöntämiseksi.

 

Asiat hoidettiin maksuttomalla oikeusavulla. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Useimmilla asiakkaillamme on oikeus valtion maksuttomaan oikeusapuun. Ole rohkeasti yhteydessä !

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku