Koulunkäyntiavustaja – joko henkilökohtainen tai ryhmäkohtainen – on tärkeä tukimuoto monelle oppilaalle. Tässä uutisessa muistutamme keskeisistä koulunkäyntiavustajan hakemiseen liittyvistä asioista sekä kerromme hoitamastamme, hiljattain päätökseen tulleesta tapauksesta.

Kunnilla on melko laaja valta määrittää, miten avustaminen koulussa käytännössä toteutetaan, eli onko koulunkäyntiavustaja esimerkiksi henkilökohtainen vai koko ryhmän yhteinen avustaja. Oleellista kuitenkin on, että lapsi saa riittävän tuen, jotta opetukseen osallistuminen voidaan taata.

Koulunkäyntiavustajaa voi hakea oman kunnan opetustoimesta esimerkiksi Kumpuvuoren Hakemuskoneen lomakkeella. Hakemukseen kannattaa tarvittaessa laittaa liitteeksi esimerkiksi lääkärin lausunto tai muu vastaava asiantuntijalausunto.

Hakemukseen on aina annettava muutoksenhakukelpoinen päätös. Jos on päätökseen tyytymätön, sen voi saattaa hallinto-oikeuden tutkittavaksi, eli siitä voi tehdä valituksen. Hallinto-oikeus usein huomioi päätöksessään hakemuksen liitteenä olleita asiantuntijalausuntoja. Niiden perusteella hallinto-oikeus tarkastelee, kuinka välttämätön tai tarpeellinen esimerkiksi henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja on. Hallinto-oikeus ei ole kuitenkaan sidottu asiantuntijalausuntoihin.

Toisinaan opetustoimen päätöksissä saattaa olla epäselvää, mitä on päätetty ja onko hakemusten mukaista palvelua myönnetty. Hallinto-oikeus voi myös tällä perusteella joskus palauttaa päätöksen uudelleen valmisteluun ottamatta kantaa itse asiakysymykseen.

Usein lapset ovat oikeutettuja oikeusapuun, joten pääsääntöisesti esimerkiksi valitukset koulunkäyntiavustajapäätöksistä kannattaa näissä tapauksissa hoitaa lakitoimiston kautta. Oikeusavun myötä asiakkaalle ei yleensä koidu valittamisesta kustannuksia. Jos asian vie ilman oikeusapua hallinto-oikeuteen ja häviää, tulee maksettavaksi 260 euron oikeudenkäyntimaksu. Me Lakitoimisto Kumpuvuoressa hoidamme pääsääntöisesti alle 16-vuotiaiden muutoksenhakuja maksutta oikeusavusta riippumatta.

Esimerkkitapaus: Lapselle oli myönnettävä joko henkilökohtainen koulunkäyntiavustaja tai nimetty ryhmäkohtainen avustaja

Oppilaita koululuokassa.

A:lle (opiskelu erityisen opetuksen pienluokalla) oli haettu henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa.

A:lle oli viranhaltijapäätöksellä myönnetty riittävät avustamispalvelut pienluokan koulunkäynninohjaajien toimesta.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus (Vaasan hallinto-oikeus 10.2.2021) kumosi viranhaltijapäätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi joko henkilökohtaisen avustajan tai A:lle nimetyn ryhmäkohtaisen avustajan myöntämiseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että A:ta koskevissa selvityksissä on painotettu, että A:n koulunkäynnin kannalta on olennaista, että hänellä on henkilökohtainen avustaja.

Tämän hoitamamme tapauksen uutisointiin on asiakkaalta lupa.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku