Itä-Suomen hallinto-oikeus 19.1.2021: Lapselle oli myönnettävä piha-alueen aitaus asunnon muutostöinä

A:lle (hakemushetkellä 4-vuotias, vaarantajuton, haasteita motoriikassa) oli haettu vammaispalvelulain mukaisena asunnon muutostyönä tontin rajojen aitaamista portteineen.

Viranhaltija oli hylännyt hakemuksen, samoin oikaisuvaatimus hylättiin.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi valituksenalaisen päätöksen ja palautti asian toimivaltaiselle viranomaiselle uudelleen käsiteltäväksi.

Hallinto-oikeus katsoi, että kun otetaan huomioon A:n vaikeavammaisuuden laatu, syyt ja ilmenemismuodot, perheen kokonaistilanne sekä A:n oikeus ulkoiluun ikäistensä lasten tavoin sekä ulkoilun merkitys A:n kehitykselle, piha-alueen aitaamista oli pidettävä välttämättömänä A:n turvalliselle suoriutumiselle tavanomaisiin elämäntoimintoihin kuuluvasta ulkoilusta.

Tätä julkaistaessa Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös ei vielä ole lainvoimainen.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku