Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsittelyajat kohtuuttomia – kantelu oikeuskanslerille

Vammaisten henkilöiden syrjintätilanteissa tehdään paljon valituksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Käsittelyajat ovat muodostumassa täysin kohtuuttomaksi.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan asiamäärät ovat kasvaneet vuonna 2018 nopeasti kaksinkertaisiksi vuoteen 2017 verrattuna. Asiamäärän kasvusta huolimatta lautakunta ei ole saanut jo valmiiksi vähäisiin resursseihinsa lisäystä, joten tilanne on ajautunut juttujen ruuhkautumiseen ja käsittelyaikojen pidentymiseen. Asiasta riippuen käsittelyajat vaihtelevat, mutta nyt ollaan ehkä noin vuoden käsittelyajoissa. Käsittelyajat eivät tule ainakaan lyhyellä aikavälillä lyhenemään ja lautakunnan kertoman mukaan he eivät mahda asialle mitään tällä hetkellä.

Tänään on jätetty kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille sen selvittämiseksi, onko toiminta enää laillista. Oikeusministeriöllä lienee mahdollisuus osoittaa lisärahoitusta lautakunnan toiminnalle, mutta tällaista ei ilmeisesti ole tapahtunut / suunnitelmissa.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku