Apulaisoikeuskansleri: KELAn ohjaus ei ole täyttänyt hyvän hallinnon perusteita

(Apulaisoikeuskansleri, 27.11.2018 OKV/1402/1/2018). Katso koko ratkaisu: kela kantelu apulaisoikeuskanslerin päätös 27.11.2018.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki kantelun koskien KELAn kuntoutuspäätöksiä. Kelan päätöksen ollessa kielteinen osin tai kokonaan, kantelun mukaan niissä on säännönmukaisesti seuraava teksti: ”Vastuu kuntoutussuunnitelmasi mukaisen kuntoutuksen järjestämisestä kuuluu kunnalle. Ole yhteydessä kuntoutussuunnitelman laatineeseen tahoon”.

Kantelussa viitattiin korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen KHO 21.8.2018 T 3845, jonka oikeusohje on yksinkertaistetusti se, että jos saa KELAlta jotain terapiaa, ei saa mitään kunnalta terveydenhuoltolain mukaan. Kantelun mukaan KELAn päätöksessä oleva ohjaus on ohjannut henkilöitä kotikunnan puoleen, vaikka he olisivat sen sijaan esim. hakea muutosta KELA päätökseen. Kantelun mukaan KELAn toiminta on siten vakavasti vaarantanut hakijoiden oikeusturvan.

Apulaisoikeuskansleri kävi kanteluratkaisussaan läpi hallintolaissa viranomaiselle asetettuja velvoitteita, mm. neuvontavelvollisuus, ja viranomaisen velvollisuus käyttää asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan: ”Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Kelan hallinnossa ei ohjauksen käyttöaihe ole tullut riittävän selväksi sillä seurauksella, että ohjaus on annettu sellaisissakin kuntoutuspäätöksissä, joihin sitä ei ole tarkoitettu liitettäväksi. Näissä tilanteissa annettu ohjaus ei ole täyttänyt edellä selostettuja hyvän hallinnon perusteita”.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku