Porin vammaispalvelu sai nuhteet oikeusasiamieheltä, pyytää vastauksia tammikuuhun 2020 mennessä

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy avusti porilaisia vammaisperheitä elokuussa 2019 tekemään kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle, ks:

https://yle.fi/uutiset/3-10931496

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia vastasi (Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, vastaus, 8.10.2019 EOAK/4813/2019).

Oikeusasiamies katsoi, ettei anonyymejä väitteitä voitu tutkia kanteluna.

Oikeusasiamies piti kuitenkin kantelussa esitettyjä anonyymien yhteydenottojen sisältöjä ja väitteitä sinänsä huolestuttavina.

Oikeusasiamiehen tiedossa on, että kuntien tiedotus vammaispalveluista ja kehitysvammaisten erityishuollon palveluista vaihtelee huomattavan paljon. Viranomaisella on vastuu siitä, että kunnan nettisivuilla asiakkaille annetut tiedot ovat virheettömiä ja ajantasaisia.

Oikeusasiamies kiinnitti yleisellä tasolla Porin kaupungin vammaispalveluiden huomiota tiedotuksen oikeellisuuteen ja selkeyteen. Viranomaisen on varmistuttava siitä, etä sen antamat tiedot palveluiden järjestämisestä, niiden hakemisesta ja niihin liittyvistä muista seikoista eivät aiheuta sosiaalihuollon asiakkaalle kuuluvien oikeuksien kaventumista tai niiden menettämistä.

Oikeusasiamies lähetti Porin kaupungille kantelukirjoituksen ja vastauksensa siihen samalla pyytäen, että Porin kaupunki ilmoittaa 10.1.2020 mennessä, mihin toimenpiteisiin kantelu ja vastaus siihen on antanut aihetta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku