Oppilaitos ja AVI tekivät niin huonoja päätöksiä, että hallinto-oikeus palautti uudelleen käsiteltäväksi – asiakas kärsii turhan pitkästä prosessista

 

(Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 25.10.2019, 19/0437/2).

 

A haki syksyllä 2018 media-ajan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon ammattiopistoon. A:lle ilmoitettiin, että hän ei tullut valituksi. Perustelujen mukaan tämän alan perustutkinto ei ole ”kokonaisuudessaan kohdallinen” A:lle. Sen sijaan suositeltiin A:ta hakeutumaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen. Tätä kautta olisi työryhmän mukaan A:lla mahdollisuus suorittaa ”kohdallisia” media-alan tutkinnon osia ja hankkia media-alan osaamista yksilöllisten tarpeiden mukaan.

 

Aluehallintovirasto hylkäsi A:n oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi sekä AVI että oppilaitoksen päätöksen ja palautti asian oppilaitokseen uudelleen käsiteltäväksi.

 

Hallinto-oikeuden mukaan muun muassa:

 

  • Päätös tulee perustella. Perustelujen on oltava riittävän selkeitä,  yksilöityjä ja ymmärrettäviä.

  • Oppilaitoksen päätös on perusteltu hyvin niukasti toteamalla, ettei tutkinto ole A:lle kohdallinen.

  • ”Kohdallinen” ilmaisun merkityssisältö on muiden perustelujen puuttuessa jäänyt epäselväksi, eikä ilmaisun käyttäminen yksinään täytä vaatimuksia päätöksen perustelujen ymmärrettävyydestä ja selkeydestä.

  • Aluehallintovirasto ei ole ottanut kantaa valittajan oikaisuvaatimuksessa esittämiin väitteisiin yhdenvertaisuuslain vastaisuudesta, minkä vuoksi AVI päätöksen perusteluja on pidettävä puutteellisena.

  • Oppilaitoksen ja AVI päätösten perustelujen puutteellisuuden vuoksi hallinto-oikeudella ei ole oikeudellisia edellytyksiä arvioida päätösten lainmukaisuutta, minkä vuoksi päätökset tulee kumota ja asia palauttaa oppilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi. A:lle on asiaa ensimmäisenä asteena käsittelevän viranomaisen toimesta annettava asianmukaisesti perusteltu päätös oppilaaksi ottamista koskevassa asiassa.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei tullut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku