Hallinto-oikeus torppasi AVIn ja Kaarinan päätökset – lapselle kehitysvammalain mukaiset palvelut ilman kehitysvammadiagnoosia

Koska ko. kunnasta on tullut viime aikoina poikkeuksellisen paljon yhteydenottoja mm. liittyen vammaispalvelussa koettuun  huonoon sosiaalityöhön ja päätöksiin, julkaisemme poikkeuksellisesti kunnan: Kaarinan kaupunki.

A:lle (lapsi, autisminkirjon häiriöt) haettiin erityishuoltolain mukaisena palveluna tilapäishoidon lisäpäiviä. Kunta hylkäsi hakemuksen. Samoin aluehallintovirasto sinne tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi aluehallintoviraston ja kunnan päätökset ja palautti asia kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus totesi muun muassa:

  • Kehitysvammalaissa ei edellytetä varsinaista kehitysvammadiagnoosia.
  • Jokaiselle erityishuollon tarpeessa olevalle on laadittava erityishuolto-ohjelma, jonka tulee muun ohella sisältää suunnitelma annettavasta erityishuollosta ja sen toteuttamistavasta.
  • A:lla on kehitysvammalaissa tarkoitettu kehityshäiriö.
  • A:lle on laadittava erityishuolto-ohjelma.

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme kaikki alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset muutoksenhaut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku