Hallinto-oikeus: kunnan tulee myöntää yksilöllistä, eikä ryhmämuotoista tukiviittomien jatko-opetusta

 

A:lle (lapsi) oli haettu vammaispalvelulain mukaisena sopeutumisvalmennuksena oikeutta saada tukiviittomien jatko-opetusta yksilöopetuksena. Kunta myönsi vain ryhmämuotoista.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.

 

Hallinto-oikeuden mukaan A:n etua ja yksilöllistä tarvetta haettuun tukitoimeen ei ole olettu asianmukaisesti huomioon asiasta päätettäessä. A:n ikä ja tuleva koulunkäynti huomioiden hänen oikeutensa viestintään ja vuorovaikutukseen on entistä tärkeämpää. Kunta on osoittanut määrärahaa opetuksen järjestämiseen eikä voi toteuttamistavan valinnallaan kaventaa tai rajoittaa palvelua vastoin vammaispalvelulainsäädännön tavoitteita. Yksilöopetus olisi tällaisessa tapauksessa tarpeellinen.

 

Hallinto-oikeus katsoi, että A:lla ja hänen lähipiirillään on oikeus määrärahojen puitteissa järjestettävään tukiviittomien yksilöopetukseen. Asia tulee kunnassa käsitellä uudelleen huomioiden A:n yksilöllinen tarve.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme kaikki alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset muutoksenhakujutut maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku