Kunnan omaishoidon soveltamisohjeessa luki, että henkilö, joka saa korotettua hoitotukea, ei voi toimia omaishoitajana. Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki asiasta kantelun. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi, että omaishoitajan kykenevyys tulee arvioida yksittäistapauksessa, eikä pitänyt perusteltuna mainittua poissulkemista. Kunta lupasi vastineessaan poistaa ko. maininna soveltamisohjeista. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies kiinnitti kuitenkin kunnan huomiota asiaan.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku