Kysely Vammaisfoorumi ry jäsenjärjestöille

Liittyen koronapandemian ajan vammaisiin henkilöihin kohdistuviin rajoituksiin

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy:ssä teemme selvitystä ja siihen liittyvää julkaisua liittyen koronapandemian aikana linjattuun vammaisten henkilöiden asumisyksikköjen vierailukieltoon. Yhtenä osana selvitystä selvitämme vammaisjärjestöjen arvioita asiaan. Tässä tarkoituksessa lähetämme kaikkiin Vammaisfoorumi ry:n jäsenjärjestöihin tämän kyselyn.

 

Arvostamme, jos voitte vastata kyselyyn viimeistään pe 12.6.2020 kirjallisesti / sähköpostilla, yhteystiedot alla. Selvitys julkistetaan kokonaisuudessaan syksymmällä, mutta kyselyn tuloksia voidaan julkistaa jo aiemmin tuloksien selvittyä.

 

Kiitos !

 

Ystävällisin terveisin

Turku, 29.5.2020

Jukka Kumpuvuori

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy

Verkatehtaankatu 4, as. 228, 20100 TURKU, 050 552 0024, laki@kumpuvuori.fi

 

Vierailukielto

 

Hallitus linjasi 16.3.2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjaukset olivat alun perin voimassa 13.4.2020 saakka, sittemmin vielä tänäänkin. Linjausten mukaan ”7. Kielletään vierailut vanhusten ja muiden riskiryhmien asumispalveluyksiköissä.”

 

  1. Mikä on arvionne siitä henkilömäärästä, jota kieltolinjaus suoraan koskettaa?

 

  1. Onko kieltolinjauksen antaminen järjestönne mielestä Suomen oikeusjärjestyksen mukaista yleisesti, ja erityisesti vammaisoikeusnäkökulmasta?

 

  1. Voidaanko nähdäksenne vammaisten henkilöiden palveluasumisyksiköissä toimintayksikön vastaavan johdon toimesta asettaa hallituksen linjauksen perusteella asumisyksikön yleinen vierailukielto?

 

  1. Jos nähdäksenne voidaan asettaa yleinen vierailukielto kyllä, mihin säännökseen nähdäksenne vierailukielto perustuu?

 

  1. 5. Pitäisikö, ja jos, milloin, vierailukieltolinjaus perua?

 

 

Asumisyksikköjen asukkaiden poistuminen asumisyksiköstä

 

Vierailukielto on käytännössä palveluntuottajien ohjeistuksissa tulkittu jopa niin, että asukas ei saa poistua kotoaan. Tämä on muotoiltu ohjeistuksiin sitä kautta, että painotetaan yhteydenpidon tapahtuvan puhelimella ja muilla vaihtoehtoisilla tavoilla. Yhteydenotoista on käynyt ilmi tilanteita, joissa asumisyksikön asukasta on kielletty poistumasta esimerkiksi sukulaistensa luokse, tai käymään täysin välttämättömissä esimerkiksi terveydenhuollon käynneissä. Tai töissä, opiskelussa tai harrastuksissa.

 

Esimerkki: ”Erossa oleminen omasta läheisestä on haastavaa näinä vaikeina aikoina. Toistaiseksi yhteydenpito hoivakotien asukkaiden ja heidän läheistensä välillä on mahdollista mm. puhelimella ja videoyhteydellä. Ymmärrämme, että se ei korvaa aitoa läheisyyttä ja läsnäoloa ja olemme pahoillamme tästä”.

 

  1. Miten järjestöjenne arvioi asumisyksikössä asuviin kohdistuvaa tosiasiallista kieltoa poistua asumisyksiköstä?

 

Keskeisten ammattikuntien pääsy asumisyksikköihin

 

Vierailukiellon lisäksi kielletty keskeisten ammattikuntien pääsy asumisyksikköihin. Esimerkiksi, eräs toimintayksikkö on todennut: ”Kuten Suomen hallitus linjasi maanantaina 16.3.2020, vierailut niin ikäihmisten kuin muiden riskiryhmien hoiva- ja palvelukoteihin on turvallisuussyistä toistaiseksi kielletty. Tämä koskee sekä läheisiä, vapaaehtoisia että muita yhteistyökumppaneitamme”. ”(…) kiellämme valtioneuvosto määräyksen mukaisesti toistaiseksi vierailut palveluyksiköissämme koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi”. (ei mainintaa siitä, että kielto ei koskisi esim. terapeutteja).

 

  1. Miten järjestönne arvioi kieltoja päästää keskeisiä ammattikuntia asumisyksikköihin?

 

***

 

  1. Onko järjestöllänne muita kokemuksia tai näkemyksiä aihealueeseen liittyen?