Tampereen vammaispalvelussa ilmeisesti lainvastaisia käsityksiä kehitysvammaisten palveluista – kantelu oikeusasiamiehelle

Kyse on kehitysvammalaista / erityishuoltolaista.

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1977/19770519

Sen nojalla myönnetään erinäisiä palveluja, muun muassa päivä- ja työtoimintaa kehitysvammaisille henkilöille ja mm. autismikirjon henkilöille.

Kehitysvammalain palvelut ovat ns. subjektiivisia oikeuksia. Henkilöllä, joka kuuluu ko. lain soveltamisalan piiriin, on oikeus yksilöllisen tarpeen mukaisiin palveluihin. Subjektiivinen oikeus merkitsee sitä, että kunta ei voi esimerkiksi vedota määrärahoihin.

On kuitenkin tullut ilmi, että Tampereen kaupungin mukaan esimerkiksi kehitysvammalain mukainen päivätoiminta ei ole subjektiivinen oikeus. Tampereen kaupunki on myös todennut, että jos esimerkiksi myönnettäisiin päivätoimintaa viisi päivää viikossa kaikille, niin se nostaisi kustannuksia, ja tämä tulisi siten huomioida talousarviota tehtäessä. Tästä syntyy vaikutelma, että Tampereen kaupungin mukaan ko. lain mukaiset palvelut ovat kunnan talousharkinnassa, mitä ne eivät siis ole.

”On huolestuttavaa edes ajatella, miten moni kehitysvammalain soveltamisalan piirissä on jäänyt ilman palveluja tämän väärinkäsityksen myötä. On tärkeää, että kehitysvammalain mukaiset palvelut, esimerkiksi päivätoiminta, myönnetään yksilöllisen tarpeen mukaan ja riippumatta kunnan kulloisestakin taloustilanteesta tai talousarviomerkinnästä. Tässä meillä on taas yksi esimerkki, miten kunnat keksivät omia normejaan, sen jälkeen soveltavat niitä ja uskottelevat, että ne ovat lainmukaisia” – toteaa kantelun laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori

Asiassa on tänään jätetty kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle sen arvioimiseksi, onko Tampereen kaupunki ja sen vammaispalvelu toiminut laillisesti.

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku