Kumpuvuoren kyselytunti su 22.4.18 – muistiinpanot

Osallistujia n. 30.

 

KYSYMYS:Miksi vammaisilla ei ole oikeutta vammaispalvelumatkojen osalta erilaisiin joukkoliikenteessä myönnettäviin alennuksiin? Eikö ole välillistä syrjintää kunnan taholta, kun vammainen joutuu maksamaan pahimmillaan kaksinkertaisen hinnan kuin terve verrokki?

 

VASTAUS:Kyllä pitäisi lähtökohtaisesti vastata julkisen liikenteen taksoja. Alennuksia ym. voi hakea vammaispalvelutoimistosta, josta saisit asiaan päätöksen ja voit hakea muutosta. Lopulta tuomioistuin päättää, miten lakia on ko. asiassa tulkittava.

 

 

KYSYMYS:Onko yksityisillä tahoilla velvollisuus järjestää invapaikat pysäköintipaikalle? Eräässä paikassa, jossa on julkista toimintaa, on kaksi erillistä parkkipaikan omistajaa. Näissä on muutamia invapaikkoja molemmissa. Parkkipaikkojen omistaja on ilmoittanut, että kun talossa on työssäkäyviä ihmisiä, niin heille on annettava oikeus käyttää invapaikkaa, vaikka ei ole lupaa.

 

VASTAUS:Rakennuslupavaiheessa on tiettyjä säännöksiä siitä, paljonko invapaikkoja tulee olla. Invapaikkojen käyttämiseen liittyvät asiat ovat kuitenkin moniulotteisempia. Esimerkiksi yksityinen pysäköintitoimintaa harjoittava yritys voi vapaammin määritellä invapaikkojen maksullisuutta, kuin on tilanne julkisten paikkojen osalta. Kyseisessä tilanteessa pitäisi tutustua tilanteeseen tarkemmin ja arvioida asiaa lupien ym. valossa.

 

 

KYSYMYS: Vaikeavammaiselle henkilölle on myönnetty palveluasuminen, mutta sosiaalihuoltolain mukaan. Häneltä menee kaikki rahat maksuihin. Mielestäni hän on niin vaikeavammainen, että ei pitäisi mennä maksuja. Miten tämän oikein pitäisi mennä?

 

VASTAUS:Jos vaikeavammaisuuden kriteerit (löytyy vammaispalveluasetuksesta) näyttäisivät täyttyvän, kannattaa hakea ko. palvelua vammaispalvelulain mukaisena palveluasumisena. Näin palvelu olisi maksuton. Kunnat usein laittavat ihmisen yleislakien mukaiseen päätökseen, jolloin lompakko kevenee nopeasti. Kannattaa hakea vammaispalvelulain nojalla ja sitten valittaa, jos päätökset ovat kielteisiä

 

 

KYSYMYS:Henkilökohtaisen avun päätös tulee max 6 kk kerrallaan. Onko mahdollista saada tämä toistaiseksi?

 

VASTAUS:Vammaispalvelulaissa valitettavasti ei lue, että päätökset tulee tehdä toistaiseksi. Vaikka laillisuusvalvojat (esim. oikeusasiamies) ovat painottaneet, että pitäisi tehdä toistaiseksi, tuomioistuimet vain toteavat, että kun laissa ei ole säännöstä, kunnat voivat tehdä määräaikaisia päätöksiä. Kannattaa laittaa viestiä asiasta kansanedustajille. Toki aina voi myös valittaa määräaikaisesta päätöksestä ja vaatia toistaiseksi voimassaolevaan päätöstä.

 

 

KYSYMYS:Mitä laki sanoo vammaisen lapsen koulukuljetuksista?

VASTAUS:Perusopetuslain mukaan koulukuljetukset tukee järjestää vamman aiheuttama toimintarajoite huomioiden turvallisesti. Usein taistellaan siitä, saako oman kuljetuksen vai ryhmäkuljetuksen ja hakeeko kuljetus kotoa vai ”keräilypisteeltä”. Päätöksestä voi valittaa suoraan hallinto-oikeuteen ja hoidamme näitä maksutta. Sama koskee sitä, että jos haluaa vaihtaa yritystä, joka hoitaa kuljetuspalvelua. Tee hakemus toisesta yrityksestä ja perustele se, voit sitten valittaa.

 

 

KYSYMYS:Voiko kunta rajoittaa avustajan matkakustannusten korvauksia ulkomaille suuntautuvissa matkoissa?

VASTAUS:Kunnan tulee korvata välttämättömät ja kohtuulliset avustajan matkakustannukset. Myös lisätunteja kannattaa tarpeen mukaan hakea. Kunnat ovat alkaneet rajoittaa tätä korvaustasoa esim. 1-2 matkaan vuodessa, ja joitain rajauksia on hyväksytty oikeudessakin. Kuitenkin aina yksilöllisen tarpeen mukaan, joten hakemusta vaan ja valitusta perään.

 

 

KYSYMYS:Vammaispalvelulain kuljetuspalvelut: Koskevatko ”lähikunta”-rajat myös työmatkoja.

 

VASTAUS:Kyllä. Sen sijaan 18 vähimmäismäärä matkoja koskee vain vapaa-ajan matkoja. Työ- ja opiskelumatkoja tulee myöntää tarpeen mukaan.

 

 

KYSYMYS:Onko palveluasuminen kotiin –palvelu historiaa?

VASTAUS:On, mutta myös nykypäivää. Palveluasuminen kotiin voidaan hakea vaikeavammaiselle ja se voi koostua eri palveluista (esim. henkilökohtainen apu, omaishoidon tuki, kotihoito, kotisairaanhoito). Vammaispalvelulain mukainen palveluasuminen kotiin on maksuton palvelu. Maksuja voi lähtökohtaisesti vaatia takaisin siitä lähtien, kun on ”ymmärtänyt” hakea palveluasumista kotiin. Joskus pidemmältäkin ajalta tilanteiden mukaan.

 

 

KYSYMYS:Voiko kunta kieltää kotiavun jos perheen äiti on sairaalassa ja isän pitäisi selvitä kotona kahden erityislapsen kanssa ja käydä vielä töissä?

 

VASTAUS:Kannattaa ihan hakea kirjallisesti palveluja ja jos tulee kielteisiä päätöksiä, lähteä valittamaan.

 

 

KYSYMYS:Vinkkejä kantelun laatimiseen?

VASTAUS:Kantelun voi tehdä aivan vapaamuotoisesti aluehallintovirastoon, oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Ihan vaikka sähköpostilla. Sinun ei tarvitse tietää lakipykäliä, heidän tehtävä on arvioida asiaa oikeudellisesti.

 

 

Jatkoselvittelyyn / teemalähetyksiin:

 

  • Vammaiset ja verotus / vammaisperheet verovähennykset.
  • Omaishoidon tuen vapaat ja maksut.
  • Auton oston tukeminen vammaispalvelusta / ajokortin hankinnan tukeminen. Auton käytön ja henkilökohtaisen avun suhde.
  • Viranhaltijan jääviys päätöksenteossa / viranhaltijan virkavastuu.
  • Asiakirjojen korjaaminen esim. terveydenhuollossa.

 

 

Kiitos ja nähdään ensi kerralla !

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku