TheraTogs-asuste – työvoitto !

 

Kuntoutussuunnitelmassa suositeltiin TheraTogs-asustetta A:n asennonhallintaa lisäämään ja näin tukemaan hienomotoriikan kehitystä. Keskussairaalan lastenneurologian ylilääkäri totesi, että näitä ei ole myönnetty. Mikäli linjaus valtakunnallisesti muuttuu, tästä informoidaan A:ta.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy vei asian hallinto-oikeuteen.

 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus velvoitti kuntayhtymän myöntämään hakijalle maksusitoumuksen TheraTogs-asusteeseen.

 

Hallinto-oikeus perusteli päätöksensä terveydenhuoltolain vahvoilla säännöksillä. Hallinto-oikeus viittasi perusteluissaan fysioterapeutin selvitykseen, joka tuki asusteen myöntämistä.

 

Juttu hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. A:lle ei koitunut asian hoidosta mitään kustannuksia.

 

Ole sinäkin yhteydessä, jos on ongelmia saada lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineitä. Hoidetaan homma kuntoon !

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku