AVI: Lapsella oikeus kuntouttavaan päivähoitoon

 

(Etelä-Suomen aluehallintovirasto, 8.11.2018 ESAVI/12174/2017).

 

A:lle (Down-syndrooma) haettiin erityishuoltolain mukaista kuntouttavaa päivähoitoa. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Viranhaltijan mukaan varhaiskasvatusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti. Kaikki lapset voivat osallistua yhdessä varhaiskasvatukseen tuen tarpeista, vammaisuudesta tai kulttuurisesta taustasta riippumatta.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki oikaisuvaatimuksen aluehallintovirastoon. AVI kumosi kunnan päätöksen ja määräsi, että A:lle myönnetään erityishuoltolain mukanien kuntouttava päivähoito hakemuksen mukaisesti reilu vuosi takauvasti.

 

AVI mukaan A hyötyy päiväkodin kuntoutuksellisesta toiminnasta, ja päiväkodissa toteutetut kuntouttavat harjoitteet ovat edistäneet hänen kehitystään. Siten päivähoidon tarpeen on katsottava johtuvan ensisijaisesti A:n kehitysvammaisuudesta johtuvasta kuntoutustarpeesta.

 

AVI mukaan vaikka päivähoidon järjestäminen sinänsä olisi mahdollista myös varhaiskasvatuslain nojalla, asia on ratkaistava asiakkaan edun mukaisesti ja valittava järjestämistavoista asianosaiselle edullisin ja perusoikeuksien kannalta paras vaihtoehto. Palvelujen järjestämistapa tai se, minkälaisessa ympäristössä taikka toimintayksikössä palvelu toteutetaan, ei myöskään määritä järjestämiseen sovellettavaa lakia.

 

Käytännössä kunta joutuu palauttamaan laittomasti perityt päivähoitomaksut ja korvaamaan A:n kuljetuksesta aiheutuneet kustannukset.

 

Asia hoidettiin asiakkaalle maksuttomasti. Hoidamme kaikki alle 18-vuotiaiden vammaisoikeudelliset muutoksenhakuasiat maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku