Kunta pakotti henkilökohtaisen avun palveluseteliin – hallinto-oikeus katsoi, että oli oikeus kieltäytyä

 

(Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, 18.9.2019, 19/0501/3).

 

A:lle myönnettiin 30 tuntia kuukaudessa lisää henkilökohtaista apua siten, että se toteutetaan palvelusetelillä tilanteissa, joissa A ei saa palkattua avustajaa työnantajamallin puitteissa. Tarjottiin myös kotiapua, mutta siitä A kieltäytyi.

 A halusi tunnit siten, että hän toimii itse avustajan työnantajana myös kyseisesti lisätuntien osalta.

Oikaisuvaatimus hylättiin.

 Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi siten, että A:lle myönnetään kyseiset lisätunnit työnantajamallin, eikä palvelusetelin muodossa.

 Hallinto-oikeus viittasi vammaispalvelulakiin, jonka mukaan järjestämistapaa valitessa tulee huomioida yksilöllinen tarve. Samoin erityisesti tuli huomioida, että A:lla oli lakiin perustuva oikeus kieltäytyä palveluseteli-järjestämistavasta.

 Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku