Hallinto-oikeus määräsi omaishoidon tuen toistaiseksi myönnettäväksi

 

(Itä-Suomen hallinto-oikeus, 19.9.2019, 19/0425/2).

 

Vammaiselle lapselle (s. 2014) haettiin omaishoidon tukea. Omaishoidon tuki myönnettiin 1 vuoden määräajaksi, koska hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarve voi vaihdella kasvun ja kehityksen eri vaiheissa.

 

Oikaisuvaatimus hylättiin.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi siten, että omaishoidon tuki tulee myöntää toistaiseksi voimassaolevana.

 

Hallinto-oikeuden mukaan omaishoidon päätöksen tekeminen toistaiseksi voimassaolevana on selvä lähtökohta ja määräaikainen päätös voidaan tehdä vain tietyissä poikkeustilanteissa (esim. omaishoitaja muuttamassa pois tietyn ajan kuluttua tai omaishoidettava menossa sairaalahoitoon tiettynä ajankohtana). Nyt tällaisia hyväksyttäviä syitä ei ole kunnan toimesta esitetty.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä !

 

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku