Kunnan mukaan 4 v vammaisen lapsen karkailua voi estää kuvilla – hallinto-oikeuden mukaan aita on välttämätön

 

(Turun hallinto-oikeus, 9.8.19, 19/0413/2).

 

A:lle (4 v.) haettiin vammaispalvelulain mukaisena asunnon muutostyönä tontin taka- ja sivupihan aitaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

 

Viranhaltija hylkäsi hakemuksen ja lautakunta oikaisuvaatimuksen. Kunnan mukaan aidan rakentaminen ei ole välttämätöntä, koska pääsääntöisesti A:n ikäiset lapset tarvitsevan ulkoillessaan aikuisen valvontaa. A:n koti ei sijaitse vilkkaasti liikennöityjen katujen kulmauksessa. Lisäksi A on edistynyt sekä kommunikoinnissa että kuvien käytössä, jolloin kuvat voivat toimia toiminnanohjauksen tukena.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeuden mukaan muun muassa:

 

  • A on vammaispalvelulaissa tarkoitettu vaikeavammainen henkilö, jolle kunnan on korvattava välttämättömät asunnon muutostöistä aiheutuvat kohtuulliset kustannukset.
  • Kun otetaan huomioon A:n vaikeavammaisuuden laatu, syyt ja ilmenemismuodot, hänen oikeutensa ulkoiluun ikäistensä lasten tavoin ja ulkoilun merkitys hänen kehitykselleen, piha-alueen aitaamista on pidettävä A:n tavanomaisista elämän toiminnoista suoriutumisen kannalta välttämättömänä.

 

Juttu hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme alle 18-v vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

 

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku