Erityislapsi tarvitsee avustajan – huvipuisto perii maksua – valitus  yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan

 

A:lla (lapsi) on kehitysvamma ja lapsuusiän autismi. A tarvitsee apua jatkuvasti kaikissa toimissa. Hakijan huoltaja (samalla omaishoitaja) suunnitteli päivää huvipuistoon ja selvitti internetistä ja viestein, peritäänkö A:n apuna toimivan henkilön sisäänpääsystä maksua.

 

Yleinen ja oikea käytäntö on, että apua vammaisuuden vuoksi tarvitseva voi ottaa avustajan mukaan maksutta.

 

Huvipuiston mukaan:

 

– ”Pyörätuoliavustaja maksutta alueelle. Saattajakortti ei oikeuta maksuttomaan sisäänpääsyyn”.

 

– ”Liikuntarajoitteisten pyörätuoliavustaja saa maksuttoman sisäänpääsyn alueelle”.

 

– ”Saattajakortti ei meillä valitettavasti käy, koska emme ole kunnan toimintaa ja kunnan määrittelemä kohde. Asiakkaan henkilökohtainen avustaja, joka on työsuhteessa, tai pyörätuolissa olevan asiakkaan avustajat pääsevät maksutta”.

 

A:lle ei ole käytössään pyörätuolia. A:lla ei ole työsuhteessa olevaa avustajaa.

 

Se, minkälainen oikeudellinen suhde avustettavan asiakkaan ja häntä avustavan henkilön välillä on, olkoot se avustaja-työsuhde, palvelusuhde, omaishoitosuhde, kaverisuhde, parisuhde tai vastaava, ei voi ratkaista sitä, pääseekö avustaja maksutta avustettavan kanssa.

 

On myös valitettavaa huomata, miten huvipuisto ei ole ottanut käyttöön EU-vammaiskorttia, jolla hyvin sellaisen avustajatunnuksella varustettuna omaavat voisivat osoittaa avustajatarpeen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on tänään saattanut asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunntaan, jotta se arvioisi, onko huvipuisto toiminut hakijan kohdalla yhdenvertaisuuslain syrjinnän kiellon vastaisesti. Samalla pyysimme, että lautakunta kieltäisi huvipuistoa syrjimästä jatkossa.

 

Asia hoidettiin pro bono. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Ole yhteydessä, jos koet että on tarpeen viedä koettu syrjintätapaus eteenpäin laki@kumpuvuori.fi.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku