Vammaista lasta ei otettu mukaan koulun retkille – valitus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan

 

A on autisminkirjon ja kehitysvammainen lapsi. Hänellä on lyhennetty koulupäivä vamman vuoksi. Mikään ei kuitenkaan estäisi häntä osallistumasta retkille, jos ne toteutettaisiin hänellekin sopivasti. Koulusta ei kuitenkaan oltu edes kysytty tulisiko A mukaan. Huoltaja oli jopa kysellyt kahden eri retken osalta, osallistuuko A niihin. Vastaukseksi oli tullut, että A ei tule retkille mukaan. Saatuaan viestin lakitoimistosta, koulu lupasi selvittää mahdollisuuksia mahdollisen kevätretken osalta.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy on tänään saattanut asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle, sen arvioimiseksi, onko viranomainen toiminut yhdenvertaisuuslain syrjinnän kiellon vastaisesti.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen pro bono. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Teemme valikoituja juttuja yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan maksutta. Ole yhteydessä, jos sinulla on jokin tällainen juttu mielessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku