Hallinto-oikeus tiukkana – erityishuollon kuntouttava päivähoito oli myönnettävä hakuhetkestä lukien eli lähes kahden vuoden takaa. Maksut palautettava ja matkat korvattava.

(Vaasan hallinto-oikeus, 22.10.2019, 19/0390/1).

A:lle (mm. puheen ja kielen kehityksen häiriö, syömishäiriö) haettiin erityishuoltona kuntouttavaa päivähoitoa 10/2017. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Päätöksen mukaan A:lla ei ole kehitysvammadiagnoosia, eikä laaja-alaisesti vaikuttavaa kehityshäiriötä, ja varhaiskasvatuslain mukainen palvelu on riittävää.

Oikaisuvaatimus aluehallintovirastossa hylättiin.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

Hallinto-oikeus kumosi AVI ja kunnan päätökset ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi siten, että A:lle myönnetään erityishuoltolain mukainen kuntouttava päivähoito hakemushetkestä lukien. Käytännössä tämä merkitsee, että kunta joutuu palauttamaan päivähoitomaksut ja korvaamaan mahdollisesta kuljettamisesta aiheutuneet kustannukset.

Hallinto-oikeuden mukaan A:n päivähoidon palvelun tarpeen on katsottava johtuvan ensisijaisesti hänen puheen kehityksensä viivästymisestä. Tämän vuoksi päiväkodissa tapahtuva kuntoutus olisi tullut merkitä A:n erityishuolto-ohjelmaan ja hänen olisi tullut saada maksutonta päivähoitoa.

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä !

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku