HUOLI VAMMAISPALVELUSTA EI RATKEA JULISTUKSELLA

Joukko huolestuneita viesti Ilkka-lehden sivuilla kaupunginjohtajalle Seinäjoen vammaispalvelujen tilasta (12.10.17). He kysyivät kaupunginjohtajalta, onko tämä tietoinen vammaispalvelujen asiakkaiden kokemuksesta jäädä ilman tasokkaita palveluja, ja kokemuksesta jäädä ilman vammaispuolen henkilön hyvää palvelua. Kaupunginjohtaja ei nähdäkseni vastannut (kaupungin internet-sivut 18.10.17) näihin kysymyksiin.

https://www.seinajoki.fi/…/tiedo…/2017/10/7aMzANaMf.html.stx

Vastauksen mukaan tilanne on valitettava, ja että tarkoitus kaupungilla on tuottaa yhdenvertaiset vammaispalvelut niitä tarvitseville. He toteavat myös, että ”etuuksien” myöntäminen noudattaa lain säännöksiä.

Huolesta kertoo se, että vuonna 2014 Seinäjoelle vammaispalveluyhteydenottojen määrä sosiaaliasiamiehelle oli 54, kun se vuonna 2016 oli 107. Luku lienee kasvamaan päin. Hoidan vammaispalvelujuttuja ympäri Suomen, myös useita juttuja on vireillä Seinäjoella. Sen voin sanoa, että Seinäjoella on kokemukseni mukaan maailman paras sosiaaliasiamies.

Sosiaalityön tarkoitus on ymmärtääkseni yksilöiden hyvinvointi ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen. Seinäjokelaiset ovat ilmaisseet huolensa. Se, että kaupunki on pahoillaan ja inttää tuottavansa yhdenvertaisia vammaispalveluja ja myöntävänsä ”etuuksia” (palvelut olisi nykyaikaisempi termi) lain säännöksiä noudattaen, ei ole ratkaisu.

Lakien noudattaminen testataan tuomioistuimessa. Kaupunginjohdon tulisi nähdäkseni olla enemmän kiinnostunut vammaispalvelun asiakkaiden pahoinvoinnista ja huolesta. Mennä tutustumaan tilanteeseen tarkemmin. En tiedä ketään, joka hakisi vammaispalveluja, jos niitä ei tarvitse. Meillä Turussa valittiin uusi kaupunginjohtaja. Hän aikoo vierailla lähiöissä. Olla aidossa vuoropuhelussa kuntalaisten kanssa. Se on hänelle merkityksellinen asia. Julistus kaupungin internet-sivulla ei välttämättä olet rakentavin tapa edetä. Tarvitaan aitoa keskustelua suoraan vammaispalvelun asiakkaiden kanssa. Haastan kaupunginjohtajan siihen. Vaikka suoraa puhetta kaupungintalolla vammaispalveluista. Suora puhe varmasti Pohjanmaalla onnistuu. Toki, monet eivät uskalla puhua, joten keinoja on hyvä olla erilaisia.

Vammaispalvelujen myöntämisessä on kyse vallan käytöstä.

Oikeus parantaa sosiaalisia haavoja ja muodostaa arpia.

Olisi kaikille parempi, kun asiat ratkeaisivat ennen tuomioistuinta.

Jukka Kumpuvuori
lakimies, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, Turku

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku