Kunnan mielestä vanhempien pitää huolehtia – hallinto-oikeus määräsi henkilökohtaista apua hakuhetkellä 9-vuotiaalle

 

(Itä-Suomen hallinto-oikeus, 25.5.20 nro 20/0266/2).

 

A:lle (hakuhetkellä 9 v.) haettiin vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua vapaa-aikaan.

 

Viranhaltija hylkäsi hakemuksen. Päätöksen mukaan A on vielä vanhempiensa hoito- ja huoltovastuun varassa. Hänen ikäistensä lasten ei yleensäkään voida lähtökohtaisesti olettaa selviytyvän uinti- ynnä muista sellaisista harrastuksista ilman aikuisen tukea ja valvontaa. Ottaen huomioon A:n toimintakyvyn rajoitukset, joiden vuoksi hän ei selviydy vielä omatoimisesti harrastuksistaan, avuntarve perustuu enemmän ohjaukseen, valvontaan ja huolenpitoon, jolloin niihin tarpeisiin ei vastata vammaispalvelulain henkilökohtaisen avun palvelulla.

 

Kunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi päätöksen ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi ja henkilökohtaisen avun myöntämiseksi. Hallinto-oikeuden mukaan muun muassa:

 

  • Asiassa tulee kiinnittää erityistä huomiota lapsen etuun ja itsenäistymisen tukemiseen palvelua järjestettäessä.

 

  • Ratkaistessa lapsen oikeutta henkilökohtaiseen apuun arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota lapsen yksilölliseen tilanteeseen, kehitystasoon sekä siihen, mihin tarkoitukseen henkilökohtaista apua on haettu.

 

  • Merkitystä tulee antaa myös sille, mitä lapsi on aikaisemmin tehnyt haetun toiminnon osalta ja mitä saman ikäiset samassa elämänvaiheessa olevat lapset normaalisti tekevät.

 

  • Se, että A tarvitsee henkilökohtaista apua toteutettaessa myös ohjausta ja valvontaa, ei sellaisenaan ole esteenä avun myöntämiselle.

 

  • Myöskään se, ettei A toimintakykynsä rajoitusten vuoksi selviydy vielä omatoimisesti harrastuksistaan, ei ole este henkilökohtaisen avun myöntämiselle, ottaen huomioon, että henkilökohtaisen avun perustavoitteena on avustettavan henkilön itsenäisyyden ja riippumattomuuden lisääminen.

 

  • Laissa ei ole asetettu ikärajaa henkilökohtaiselle avulle.

 

  • A:ta on pidettävä vaikeavammaisena suhteessa henkilökohtaiseen apuun. Asiassa ei ole esitetty, ettei A kykenisi itse määrittämään tarvitsemansa avun sisältöä ja toteutustapaa.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä!

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku