Kunta jätti lapsen ilman kuntoutusta kesäksi – AVI oli eri mieltä – hoiva-apua myönnettävä kuntouttavan päivähoidon loma-ajoille

(Itä-Suomen aluehallintovirasto, 20.8.2019, ISAVI/5247/2019).

A:lle (4 v.) haettiin erityishuoltona avustajaa/hoitajaa kesäksi, kun kuntouttava päivähoito oli ”lomalla”. Kunta teki kielteisen päätöksen. Kunnan mukaan A:n hoivan ja avun tarve arjessa ei näyttäydy niin laaja-alaisena, että hän olisi oikeutettu hoiva-avustajaan. A:n toimintakyvyn haasteiden ja erityisen tuen tarpeen ei katsottu kunnassa olevan tässä vaiheessa hänen ikänsä huomioiden niin suurta, että hänen ulkoilunsa, harrastamisensa tai kuntoutumisensa tukemista erityishuollon kautta järjestetyllä hoiva-avulla voitaisiin pitää välttämättömänä.

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti aluehallintovirastoon.

AVI kumosi kunnan päätöksen ja palautti sen kuntaan uudelleen käsiteltäväksi siten, että siinä huomioidaan miten A:n kuntoutuksen tarpeeseen vastataan hänelle kuntouttavaa päivähoitoa tarjoavan päiväkotiryhmän loma-aikoina.

AVI totesi, että palvelusuunnitelmassa ei ole otettu kantaa siihen, millä palveluilla A:n tarpeeseen vastataan päiväkotiryhmän loma-aikoina. AVI katsoi, että A:lla on jatkuva kuntoutustarve. AVI mukaan on perusteltua myöntää A:lle hoiva-avustaja päiväkotiryhmän loma-ajoiksi. Se helpottaisi perheen kokonaistilannetta ja turvaisi A:lle oikea-aikaisen ja riittävän tuen silloin, kun kuntouttavaa päivähoitoa ei ole saatavissa.

Juttu hoidettiin asiakkaalle maksutta. Hoidamme alle 18 v vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä !

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku