Historiallinen voitto EU-tuomioistuimessa – Suomen vammaispalvelulainsäädäntö uusiksi EU-tuomioistuimen linjauksen johdosta

 

https://yle.fi/uutiset/3-10323836

 

EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisun mukaan kunta on velvollinen järjestämään henkilökohtaisen avustajan vaikeavammaiselle ihmiselle myös toisessa EU-maassa tapahtuvan opiskelun ajaksi.

 

EU-tuomioistuin katsoo ennakkoratkaisussaan, että EU-kansalaisen oikeudesta vapaaseen liikkuvuuteen seuraa, ettei kunta voi evätä henkilökohtaista apua kyseisessä tapauksessa.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy edusti espoolaista vammaista henkilöä EU-tuomioistuimessa. Hän ei saanut avustajaa opiskeluun. Suomen sosiaalilainsäädäntö ei estä avun myöntämistä, mutta ei suoraan velvoitakaan siihen.

 

Hieman harmillista, että niinkin perustavaa laatua olevan periaatteen soveltamiseen, kuin henkilöiden vapaa liikkuvuus tarvitaan useamman oikeusasteen läpikäyminen ja viimesijaisena ennakkoratkaisupyyntö Unionin tuomioistuimeen. Mielenkiinnolla jään odottamaan KHO:n päätöstä. Ainakaan tulevaisuudessa kenenkään muun ei tarvitse vastaavassa tilanteessa käydä samaa pitkää prosessia läpi”, toteaa espoolainen vammainen mies, joka on jo kauan sitten suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon Tallinnassa.

 

Tästä puutteesta on sosiaali- ja terveysministeriö ollut tietoinen jo vuosia ja sitä on myös siitä muistutettu useaan otteeseen. STM ei ole kuitenkaan ajanut uudistuksia, vaan riistänyt suomalaisilta nuorilta vammaisilta oikeuden opiskella ulkomailla. On todella valitettavaa, että suomalainen hyvinvointivaltio ei toimi, muuta kuin EU-tuomioistuimen pakon edessä” – toteaa lakimies Jukka Kumpuvuori tyytyväisenä EU-oikeuden linjaukseen.

 

Tämä on myös hyvä esimerkki siitä, miten pelkästään lainsäädäntöön vaikuttamiseen painottuvat vammaisjärjestöjen vaikuttamisstrategiat eivät ole tehonneet, mutta tuomioistuintie on tuonut muutoksen. Olisi hyvä, että strategista asianajoa kehitettäisiin suomalaisten vammaisjärjestöjenkin työssä”. – pohdiskelee Jukka Kumpuvuori

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku