– HALLINTO-OIKEUS KUMOSI KUNNAN PÄÄTÖKSEN

Asiakkaallemme A (9 v., Down) haettiin vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen, koska A ei ikänsä puolesta liikkuisi vielä muutenkaan itsenäisesti harrastuksissaan kotikunnasta naapurikuntaan. Lautakunta pysytti viranhaltijan päätöksen.

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätökset ja palautti asian kuntaan uudelleen käsiteltäväksi. Hallinto-oikeus arvioi asiaa seuraavasti:

– Esitetyn selvityksen perusteella A:lla on näissä oloissa katsottava olevan erityisiä vaikeuksia liikkumisessa eikä hän vammansa vuoksi suoriudu julkisten joukkoliikennevälineiden käytöstä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

– A:ta on pidettävä kuljetuspalveluja järjestettäessä vaikeavammaisena. Perusturvalautakunnalla on ollut asiasta eri käsitys. Asia palautetaan perusturvalautakunnalle uudelleen käsiteltäväksi.

– Erityiset liikkumisvaikeudet (joita edellytetään vammaispalvelulain kuljetuspalvelujen saamiseksi) voivat johtua fyysisten toiminnan rajoitteiden ohella myös kognitiivisista toiminnan rajoitteista.

– A tarvitsee vammansa takia ohjausta ja valvontaa kaikissa päivittäisissä toiminnoissa. Häntä ei voi jättää itsekseen.

– Asiassa tulee ottaa huomioon lääketieteellisen selvityksen lisäksi tarve itsenäistymiseen ja itsenäiseen liikkumiseen ilman vanhempia.

– On tavanomaista, että A:n ikäinen lapsi kulkee usein itsenäisesti harrastustoimintaan ja muihin paikkoihin, jotka sijaitsevat lähietäisyydellä tai sujuvan julkisen liikenteen kulkuyhteyden päässä lapsen kodista.

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun päätöksellä. Asiakkaalle ei aiheutunut mitään kustannuksia oikeudenkäynnistä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku