Ovi ei auennut pyörätuolille Eurovaaleissa

Yritin tänään 26.5.19 käydä äänestämässä äänestyspaikallani Turun Suomalaisella Yhteiskoululla. Oviautomatiikka ei toiminut, tai se oli kytketty pois. Ovi ei avautunut, enkä sitä saanut auki. Mielestäni sisimmäinen ovi avautui, en ole varma. Ulkommainen ei ainakaan. Ääni jäi antamatta.

Äänestämisen sijaan kastuin lahjakkaasti.

Turun kaupunki on aiemminkin saanut moitteita vaalien esteellisyydestä. Esimerkiksi 19.11.2013 päätöksessään Dnro 4009/4/12 eduskunnan apulaisoikeusasiamies totesi, ettei Turun keskusvaalilautakunta ollut huolehtinut esimerkiksi ennakkoäänestyspaikan esteettömyydestä ja vammaisten äänestäjien vaalisalaisuutta oli rikottu. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että keskusvaalilautakunta laiminlöi sille lain mukaan kuuluvat velvollisuudet huolehtia asianmukaisen esteettömän äänestystilan järjestämisestä ja vaalisalaisuuden säilymisestä äänestyspaikalla. Päätöksen mukaan kysymyksessä on perustuslaissa turvatun yhdenvertaisen kohtelun ja osallistumisoikeuden aineellisen turvaamisen lainvastainen laiminlyönti.

Ks. kanteluratkaisu täältä: https://vaalit.fi/documents/5430845/7134623/Esteettömyys+ja+vaalisalaisuus+äänestyspaikalla%2C+EOA+19.11.2013

 

”On huolestuttavaa, että vuodesta toiseen vaalipäivinä ympäri maata saamme kuulla ja lukea esimerkeistä, miten vammaisten henkilöiden lakiin perustuvia esteettömyys- ja yhdenvertaisuustarpeita ei ole huomioitu. Vielä huolestuttavampaa on, että vaikka näitä esimerkkejä tulee, kukaan ns. ihmisoikeuksia muutoin puolustava taho ei tunnu niihin puuttuvan. Suuret vammaisjärjestötkään eivät puutu näkyvästi ilmeisiinkään tilanteisiin, vaikka ne kertovat puolustavansa fyysisesti vammaisten ihmisten oikeuksia. Vammaisten syrjivästä kohtelusta on tullut uusi normaali. On selvää, että perinteisen poliittisen vaikuttamisen lisäksi on juttuja vietä oikeudellisiin prosesseihin. Toki harkitsen tässäkin asiassa oikeudellisia jatkotoimia.” – toteaa Jukka Kumpuvuori.

 

I tried to go and vote in the European Parliament election on 26 May 2019 to my own voting venue in Turku, Puolala School. The door automatics was not functioning or it was switched off. I could not vote because of my disability. This is Finland 2019.

 

Turku, 26.5.2019

Jukka Kumpuvuori

050 552 0024