Kuntouttava päivähoito erityishuoltona alusta asti – kunta joutuu palauttamaan laittomasti perittyjä päivähoitomaksuja n. 2.000 euroa – äänestyspäätös hallinto-oikeudessa

 

Esimerkki siitä, miten aluehallintoviraston ( tai jonkun muun viranomaisen ) epäselvä päätös voi aiheuttaa ”ylimääräisen” oikeudenkäynnin.

 

Erityishuollon johtoryhmä oli päätöksellään 5/2016 hyväksynyt A:lle erityishuolto-ohjelman tietylle ajalle, mutta kuntouttavaa päivähoitoa ei myönnetty.

 

Asiasta valitettiin aluehallintovirastoon. Vaatimuksena oli, että kuntouttava päivähoito myönnetään päivähoidon alkamisesta lukien, ja laittomasti perityt päivähoitomaksut palautetaan.

 

Aluehallintovirasto hyväksyi valituksen katsoen, että päivähoito tulee myöntää erityishuoltolain mukaisena kuntouttavana päivähoitona. Päivähoidon ja kuntoutuksellisen hoidon tarve on sekä määrällisesti että laadullisesti hoidon ja tuen tarpeen osalta erilainen kuin ei-vammaisilla lapsilla, joille normaalipalvelut on suunnattu. Aluehallintoviraston päätös oli kuitenkin siten epäselvä, että siinä ei otettu suoraan kantaa siihen, tuleeko päivähoito myöntää alusta asti kuntouttavana, vai vasta myöhemmästä vaiheesta.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki valituksen hallinto-oikeuteen vaatimuksella, että asia pitää palauttaa uudelleen käsiteltäväksi siten, että päivähoito myönnetään alusta asti kuntouttavana päivähoitona ja siten erityishuoltona. Vaadittiin myös, että kunta on velvoitettava palauttamaan laittomasti perityt päivähoitomaksut alusta lähtien.

 

Hallinto-oikeus vahvisti, että aluehallintoviraston päätöksellä on ratkaistu, että kyse on kuntouttavasta päivähoidosta ja erityishuollosta alusta lukien.

 

Hallinto-oikeus määräsi, että mahdollisesti perityt päivähoitomaksut on palautettava.

 

Kyse oli äänestysratkaisusta. Eri mieltä ollut tuomari olisi jättänyt valituksen tutkimatta. Tuomarin mukaan aluehallintoviraston päätöksessä ei oltu ajallisesti rajattu sitä, milloin päivähoito on ollut kuntouttavaa, eikä näin ollen A:lla ole asiassa oikeusturvan tarvetta.

 

Juttu hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei aiheutunut mitään kustannuksia jutun hoitamisesta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku