AVI JYRÄHTI KUNNALLE – KUNTOUTTAVA PÄIVÄHOITO MYÖNNETTIIN ERITYISHUOLTONA – KUNTA JOUTUU PALAUTTAMAAN PÄIVÄHOIDON MAKSUT
A:lle haettiin kuntouttavaa päivähoitoa erityishuoltolain mukaisena ja siten maksuttomana 1.8.2015 alkaen.
Viranhaltija hylkäsi hakemuksen 8.6.2016. Päätöksen mukaan A:lle ei laadita kehitysvammalain tarkoittamaa erityishuolto-ohjelmaa. Vammaispalvelu on katsonut, että A ei ole erityishuoltolain tarpeessa oleva henkilö. Varhaiskasvatuslain mukaiset palvelut ovat riittävät.
Päätöksessä oli väärä muutoksenhakuohje lautakuntaan. Lakitoimisto Kumpuvuori Oy teki kuitenkin valitukseen aluehallintovirastoon, minne se pitääkin tehdä.
Aluehallintovirasto kumosi viranhaltijapäätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi.
AVI mukaan:
– A:ta voidaan jo saamansa diagnoosin (F84.0 lapsuusiän autismi) perusteella pitää kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 1 §:n tarkoittamana erityishuoltoon oikeutettuna henkilönä.
– Autismi on laaja-alainen, pysyvä synnynnäinen kehityshäiriö, joka ei poistu ikääntymisen tai aikuistumisen myötä. Olennaista kehityshäiriön hoidossa on mahdollisimman varhain aloitettu kuntoutus.
– Kuntoutussuunnitelman mukaan A:n kuntoutusmuodot ja toteutustapa päivähoidossa nousevat lapsen erityistarpeista, jonka taustalla on lapsen laaja-alainen synnynnäinen kehityshäiriö.
– Näissä oloissa kyseessä ei ole tavanomainen päivähoitolain mukainen päivähoito, vaan lapselle annetaan kuntoutusta päivähoidossa oloissa, jotka vastaavat kehitysvammalain mukaiseen
erityishuoltoon kuuluvien palveluiden järjestämistä. Viranhaltija ei ole siten voinut mainitsemillaan perusteilla hylätä hakemusta.
– Kehitysvammalaki ei jätä erityishuollosta vastuussa olevalle viranomaiselle harkintavaltaa sen suhteen kenelle erityishuolto-ohjelma laaditaan, vaan laki edellyttää, että erityishuolto-ohjelma laaditaan kaikille erityishuollon tarpeessa oleville henkilöille. Ohjelman tulee sisältää kaikki ne palvelut, joita järjestetään henkilön kehitysvammaisuuden perusteella. Palvelut on liitettävä erityishuolto-ohjelmaan siitä riippumatta mikä taho niitä kulloinkin järjestää.
Asia hoidettiin pro bono. Asiakkaalle koitunut asian hoitamisesta mitään kuluja. Hoidamme alle 18-vuotiaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen jutut asiakkaalle maksutta.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku