Tärkeä päätös KHO:lta asiakkaamme asiassa – kouluavustajapäätöksestä tulee käydä ilmi, onko ja missä laajuudessa kouluavustajapalvelu myönnetty

Korkein hallinto-oikeus 20.5.2020 T 2193.

Kouluavustajapäätöksessä luki vain ”A saa avustajapalveluita kaikilla oppitunneilla”. KHO katsoi, että siitä ei käynyt ilmi, onko A:lle myönnetty henkilökohtainen avustaja vaiko ei.

Asia palautui viranhaltijalle uudelleen käsiteltäväksi.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku