Vammaisjärjestö – tule tukemaan kantelua Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan liittyen vammaisten henkilöiden asumisyksikköjen vierailukieltoon. Kantelu valmisteilla Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan.

Vierilukielto puhuttaa, ks. teemaan liittyen kirjoitus:

Jukka Kumpuvuori: Valtioneuvoston linjaama vammaisten henkilöiden asumispalveluyksikköjen yleinen vierailukielto ei ole välttämättä laillinen

 

Varsinaisen vierailukiellon lisäksi puhuttaa mm. kiellot poistua asumisyksikköön, tavata omaisia pihalla, palata asumisyksikköön. Ja se, että esimerkiksi terapeutteja tai avustajia ei päästetä yksikköön.

Valmistelemme kantelua asiasta Euroopan sosiaalisten oikeuksien komiteaan. Näyttäisi siltä, että tehdään jonkun eurooppalaisen järjestön kautta, joka on normaalimenettely kyseisen komitean osalta.

HUOM ! Jos sinun vammaisjärjestösi, oli se sitten paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen, haluaa olla tukemassa kantelua, ole yhteydessä laki@kumpuvuori.fi. Valmistelemme tukikirjeen, jonka voitte halutessanne allekirjoittaa. Kun olet yhteydessä, kerromme lisää, ja laitamme tukikirjeen ja kantelun luettavaksenne, jotta voitte arvioida halukkuuttanne tulla tukemaan. Kiitos, jos voitte harkita !

Kyseenalaiset rajoitukset ovat pilaamassa vammaisten henkilöiden elämän ja terveyden. Rajoitukset ovat olleet päällä kuukausia. On syytä selvittää, ovatko ne laillisia ja Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.

Jukka Kumpuvuori