Vammaisella lapsella ongelmia päästä lähikouluun – valitus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan

 

A:lla (vammainen lapsi) on päätös esiopetuksen järjestämisestä lähikoulussa, joka on Vasa övningsskola. Esiopetus siellä alkaisi syksyllä 2018. Koulu on kuitenkin kyseenalaistamassa A:n pääsemistä kouluun. Ilmeisenä syynä on se, että A:lla on pidennetty oppivelvollisuus. Kuitenkin A:n keskeinen tarve on vain saada avustajapalvelua. Perusopetuslain 31 § mukaan esiopetuksessakin tulee turvata maksuttomat avustajapalvelut. Kyse on ns. subjektiivisesta oikeudesta. Vasa övningsskola on viitannut siihen, että yksi perusteista kielteiselle kannalle on resurssikysymys. Vasa övningsskolania ylläpitää Åbo Akademi.

 

Jos tilanne on se, että valtiokoulujen osalta ei ole koululle saatavissa rahoitusta esimerkiksi avustajapalveluihin tai muihin erityisoppilaiden palveluihin, on kyse järjestelmän ongelmasta, ei A:n.

 

Asia on tänään saatettu yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan sen arvioimiseksi, onko Åbo Akademi / Vasa övningsskolanin (ja Vaasan kaupungin) toiminta yhdenvertaisuuslaissa säädetyn syrjinnän kiellon vastaista vai ei. Lisäksi on pyydetty arvioimaan, onko viranomainen täyttänyt yhdenvertaisuuslain mukaista velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta.

 

YLE juttu tilanteesta täällä:

https://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/22/lucas-blir-diskriminerad-pa-grund-av-sitt-handikapp-anser-hans-mamma-det-handlar

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy hoitaa asiaa pro bono publico. Asiakkaalle ei koidu mitään kustannuksia. Ole yhteydessä, jos sinulla on tapaus, jossa koet, että on syrjintää. Voimme harkita jutun viemistä lautakuntaan.

 

Valitettavaa huomata, että yksittäisen vammaisen lapsen asia on nyt osa isompaa selkkausta siitä, miten koulujen rahoitus on järjestetty. Todella surullista. Surullista on myös huomata, että asenneilmapiirissä ei ole tapahtunut suurempia muutoksia. Kun itse vammauduin 1990-luvun alussa, yritettiin minua siirtää toiseen kouluun vain sen vuoksi, että käytän pyörätuolia. Onneksi tähän ei suostuttu.

 

Nyt kyseessä on lisäksi koulu, jossa on opettajaharjoittelutoimintaa. Kyseistenkaltaisten koulujen tehtävä on näyttää esimerkkiä, normittaa.  Juuri tällaisessa paikassa tulisi olla myös vammaisia oppilaita. Miten muutoin opettajaksi opiskelevat oppisivat kohtaamaan erilaisuutta ja oppimaan tähän liittyviä taitoja?

 

Onneksi yhdenvertaisuuslaki antaa nyt vahvan selusta sille, että saadaan edes arvioitua, onko syrjintää tapahtunut vai ei”, toteaa valituksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan laatinut lakimies Jukka Kumpuvuori.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku