Historiallinen äänestysvoitto omaishoidon tuessa – kunta joutuu maksamaan omaishoidon tuen takautuvasti

 

(Turun hallinto-oikeus, 22.1.2020, 20/0032/3).

 

Harvoin omaishoidon tuen juttuja voitetaan vain hoitoisuusperusteella (yleensä on muuta, esimerkiksi yhtäkkiä lopetettu tms.). Nyt voitettiin.

 

A:lle (s. 2009, mm. kielellinen erityisvaikeus ym.) haettiin omaishoidon tukea. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen 12/2018. Oikaisuvaatimus hylättiin. Kunnan mukaan A:n hoito ja ohjaus ei omaishoidon tuen näkökulmasta merkittävästi poikkea muiden saman ikäisten lasten tarvitsemasta hoidosta.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi ja omaishoidon tuen myöntämiseksi.

 

Hallinto-oikeus kuvasi päätöksessään laajasti A:n hoitoisuutta ja totesi, että A:n tilanne on vaihdellut, ja että monista arjen taidoistaan huolimatta hän on kuitenkin palvelutarpeen arviointiakin tehtäessä tarvinnut päivittäisissä toiminnoissaan ohjausta, tukea ja valvontaa. Tämän ja erityisesti pelko- ja ahdistusoireiden vuoksi hallinto-oikeus katsoi, että ohjauksen, tuen ja valvonnan tarve kotona on ollut merkittävää ja lähes jatkuvaa. Koska kunnalla on ollut A:n sitovuudesta ja vaativuudesta toinen käsitys, kunnan päätös on kumottava ja palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.