Historiallinen äänestysvoitto omaishoidon tuessa – kunta joutuu maksamaan omaishoidon tuen takautuvasti

 

(Turun hallinto-oikeus, 22.1.2020, 20/0032/3).

 

Harvoin omaishoidon tuen juttuja voitetaan vain hoitoisuusperusteella (yleensä on muuta, esimerkiksi yhtäkkiä lopetettu tms.). Nyt voitettiin.

 

A:lle (s. 2009, mm. kielellinen erityisvaikeus ym.) haettiin omaishoidon tukea. Viranhaltija hylkäsi hakemuksen 12/2018. Oikaisuvaatimus hylättiin. Kunnan mukaan A:n hoito ja ohjaus ei omaishoidon tuen näkökulmasta merkittävästi poikkea muiden saman ikäisten lasten tarvitsemasta hoidosta.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy valitti hallinto-oikeuteen.

 

Hallinto-oikeus kumosi kunnan päätöksen ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi ja omaishoidon tuen myöntämiseksi.

 

Hallinto-oikeus kuvasi päätöksessään laajasti A:n hoitoisuutta ja totesi, että A:n tilanne on vaihdellut, ja että monista arjen taidoistaan huolimatta hän on kuitenkin palvelutarpeen arviointiakin tehtäessä tarvinnut päivittäisissä toiminnoissaan ohjausta, tukea ja valvontaa. Tämän ja erityisesti pelko- ja ahdistusoireiden vuoksi hallinto-oikeus katsoi, että ohjauksen, tuen ja valvonnan tarve kotona on ollut merkittävää ja lähes jatkuvaa. Koska kunnalla on ollut A:n sitovuudesta ja vaativuudesta toinen käsitys, kunnan päätös on kumottava ja palautettava sille uudelleen käsiteltäväksi.

 

Asia hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Hoidamme alle 18 v. vammaisoikeudellisia muutoksenhakuja maksutta. Ole rohkeasti yhteydessä.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku