KHO jyrisee hoitamassamme vuosikirjapäätöksessä – kun koulupäivä keskeytyi vammaisuuden vuoksi, tulee koulukuljetus järjestää – opetusjohtajan päätös lainvastainen

(KHO:2019:7, Korkein hallinto-oikeus, 24.1.2019 T 200)

A:lta (vammainen lapsi) evättiin maksuton koulukuljetus tilanteessa, jossa A:lta evättiin opetus loppupäivän ajaksi (koulupäivä keskeytyi käytännössä tuen puutteessa johtuvista syistä). Samalla evättiin myös hakemus A:n huoltajan itse tekemän matkan korvaamisesta.

 

Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Valituksen mukaan koulupäivän keskeytymisessä ei ole kysymys normaaleista syistä, vaan A:n toimintarajoitteista ja tuen puutteesta. On kohtuutonta rangaista A:ta siten, ettei hän ole oikeutettu koulukuljetukseen tilanteissa, joissa hän ei ole voinut vaikuttaa käyttäytymiseensä.

 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden mukaan huoltajan on katsottava olevan vastuussa siitä, että A pääsee turvallisesti koulusta kotiin niinä päivinä, kun häneltä on evätty opetus kesken koulupäivän.

 

Hallinto-oikeus ei myöskään kuullut yhdenvertaisuusvaltuutettua, vaikka sitä vaadittiin.

 

Lakitoimisto Kumpuvuori Oy haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

 

KHO myönsi valitusluvan. Korkein hallinto-oikeus kuuli yhdenvertaisuusvaltuutettua.

 

KHO kumosi hallinto-oikeuden ja kunnan päätökset ja palautti asian opetusjohtajalle uudelleen käsiteltäväksi. KHO mukaan muun muassa:

 

– Koulutuksen järjestäjällä on koulumatkaetuudesta päättäessään velvollisuus ottaa huomioon kunkin yksittäistapauksen erityispiirteet.

 

– A:n kohdalla se, että koulupäivä saatetaan joutua keskeyttämään hänen väkivaltaisen tai häiritsevän käyttäytymisensä perusteella, on kiinteässä yhteydessä hänen vammaansa tai sairauteensa, eikä hän kykene säätelemään käyttäytymistään samalla tavoin, kuin samanikäinen lapsi tai nuori yleensä.

 

– Näissä oloissa lähtökohtana tulee pitää sitä, että oppilaalle järjestetään myös tällaisina päivinä kuljetus kotiin, tarvittaessa saatettuna, jos kuljetus on turvallisesti näin järjestettävissä. Huoltajalle tulee maksaa korvaus, jonka tulee olla riittävä siten, että hänelle kuljettamisesta aiheutuvat välittömät ja välttämättömät kustannukset korvataan.

 

– Edellä todettuun nähden kunnan opetusjohtajan päätös olla myöntämättä A:lle maksutonta koulukuljetusta puheena olevassa tilanteessa on lainvastainen.

 

Juttu hoidettiin maksuttoman oikeusavun turvin. Asiakkaalle ei koitunut mitään kustannuksia.

Verkatehtaankatu 4, as. 228

20100 Turku